+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 28 вересня 2017

Програми практики

1.1.   Мета і завдання практики

Основною метою практики є формування уявлення про маркетингову діяльність на підприємстві у сучасних умовах ринку, про професійну приналежність, отримання практичних навиків роботи по своїй майбутній професії, вивчення виробничо-господарської діяльності підприємства, роботи служб і підрозділів, особливо служби маркетингу, набуття практичних навичок у вирішенні організаційно-управлінських завдань, закріплення, поглиблення і розширення знань з теоретичних дисциплін.

Завдання практики зводяться до виконання завдань по програмі виробничої практики на основі ознайомлення з маркетинговою діяльністю підприємства та його підрозділами.

 1.2.   Об’єкти практики

Практика здійснюється на підприємствах, організаціях та установах будь-яких форм власності, які відповідають вимогам програм щодо проходження практики. Місцем проведення практики повинно бути підприємство з високим рівнем організації виробництва.

Робочі місця для проходження практики вибираються залежно від сертифікації підприємства, тематики курсового і дипломного проектування, спрямованості науково-дослідної роботи студентів і можливості здійснювати кваліфіковане керівництво їх роботою.

 1.3.   Організація практики

Проходження практики є обов’язковим нарівні з вивченням теоретичних основ дисципліни.

На практику допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план теоретичного курсу навчання.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра маркетингу. Безпосереднє керівництво практикою здійснюється керівником від кафедри (викладачем) та керівником від підприємства.

Перед початком практики студент зобов’язаний одержати від кафедри:

- консультацію з питань організації практики;

- програму і завдання практики;

- надання допомоги в проходженні практики і підготовці звітів.

Термін виробничої практики визначається учбовими планами підготовки студентів за напрямом „Маркетинг”.  Так, по завершенню 2 семестру 3 курсу термін практики становить 4 тижні, а після 4 курсу 1 семестру – 8 тижнів.

Зміст виробничої практики (6-семестр)

  1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
  2. Організація маркетингової діяльності на підприємстві
  3. Аналіз елементів комплексу маркетингу підприємства
  4. Ефективність здійснення маркетингової діяльності підприємством

Зміст виробничої практики (7-семестр)

  1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
  2. Маркетингові дослідження
  3. Формування товарної та цінової політика підприємства
  4. Формування логістичної системи на підприємстві
  5. Економічна ефективність маркетингової діяльності підприємства

Останні новини

Всі новини