+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 28 вересня 2017

Програми практики

1.1.   Мета і завдання практики

Основною метою практики є формування уявлення про маркетингову діяльність на підприємстві у сучасних умовах ринку, про професійну приналежність, отримання практичних навиків роботи по своїй майбутній професії, вивчення виробничо-господарської діяльності підприємства, роботи служб і підрозділів, особливо служби маркетингу, набуття практичних навичок у вирішенні організаційно-управлінських завдань, закріплення, поглиблення і розширення знань з теоретичних дисциплін.

Завдання практики зводяться до виконання завдань по програмі виробничої практики на основі ознайомлення з маркетинговою діяльністю підприємства та його підрозділами.

 1.2.   Об’єкти практики

Практика здійснюється на підприємствах, організаціях та установах будь-яких форм власності, які відповідають вимогам програм щодо проходження практики. Місцем проведення практики повинно бути підприємство з високим рівнем організації виробництва.

Робочі місця для проходження практики вибираються залежно від сертифікації підприємства, тематики курсового і дипломного проектування, спрямованості науково-дослідної роботи студентів і можливості здійснювати кваліфіковане керівництво їх роботою.

 1.3.   Організація практики

Проходження практики є обов’язковим нарівні з вивченням теоретичних основ дисципліни.

На практику допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план теоретичного курсу навчання.

Навчально-методичне керівництво практикою здійснює кафедра маркетингу. Безпосереднє керівництво практикою здійснюється керівником від кафедри (викладачем) та керівником від підприємства.

Перед початком практики студент зобов’язаний одержати від кафедри:

- консультацію з питань організації практики;

- програму і завдання практики;

- надання допомоги в проходженні практики і підготовці звітів.

Термін виробничої практики визначається учбовими планами підготовки студентів за напрямом „Маркетинг”.  Так, по завершенню 2 семестру 3 курсу термін практики становить 4 тижні, а після 4 курсу 1 семестру – 8 тижнів.

Зміст виробничої практики (6-семестр)

  1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
  2. Організація маркетингової діяльності на підприємстві
  3. Аналіз елементів комплексу маркетингу підприємства
  4. Ефективність здійснення маркетингової діяльності підприємством

Зміст виробничої практики (7-семестр)

  1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
  2. Маркетингові дослідження
  3. Формування товарної та цінової політика підприємства
  4. Формування логістичної системи на підприємстві
  5. Економічна ефективність маркетингової діяльності підприємства

Останні новини

Дистанційне засідання секції маркетингу Всеукраїнської студентської наукової Інтернет-конференції, приуроченої 120-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. РубінаЧитати повністю

Дистанційне засідання секції маркетингу Всеукраїнської студентської наукової Інтернет-конференції, приуроченої 120-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. Рубіна

Читати повністю

Всі новини