+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 22 січня 2021

Науковий гурток

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

«МАРКЕТОЛОГ І СЬОГОДЕННЯ»

Науково-дослідна робота студентів є важливою складовою їхньої професійної підготовки, передбачає навчання студентів методології і методики дослідження, систематичну участь у дослідницькій діяльності, застосування технологій та вмінь творчого підходу для вирішення наукових проблем.

Участь студентів-маркетологів Уманського національного університету садівництва у науковій діяльності може проходити як протягом навчального процесу так і у позаучбовий час (робота в студентському гуртку; участь в НДР кафедри; виступи з доповідями на науково-практичних конференціях тощо).

Найефективніше науково-дослідна робота студентів маркетологів реалізується в студентському науковому гуртку «Маркетолог і сьогодення», який створений завідувачем кафедри маркетингу, д.е.н. Пеньковою Оксаною Георгієвною. Керівником гуртка призначено доцента кафедри к.е.н. Невлад Віру Федорівну. Членами студентського наукового гуртка Маркетолог» є студенти 1-5 курсу за спеціальністю 075 «Маркетинг».

 Основними завданнями студентського наукового гуртка є:

  • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи;
  • організація науково-дослідної роботи студентів;
  • поглиблене вивчення студентами обраної дисципліни.

 Засідання студентського наукового гуртка «Маркетолог і сьогодення» відбуваються два рази на місяць. План заходів студентського наукового гуртка «Маркетолог і сьогодення» на перше та друге півріччя 2020/2021 н.р. наведено у таблицях 1 - 2.

Останні новини

Вітаємо здобувачів вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг» ОР «Молодший бакалавр» Уманського НУС з успішною здачею атестаційного екзамену!Читати повністю

Вітаємо здобувачів вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг» ОР «Молодший бакалавр» Уманського НУС з успішною здачею атестаційного екзамену!

Читати повністю

Всі новини