+38 (04744) 3-18-24
Меню

Про кафедру

Колектив кафедри маркетингу

На початок 2020-2021 навчального року у складі кафедри працюють: Пенькова О.Г. (зав. кафедри), Цимбалюк Ю.А. (доцент), Рибчак В.І. (доцент), Харенко А.О. (доцент), Макушок О.В.  (доцент), Невлад В.Ф. (доцент), Соковніна Д.М. (доцент),  Лементовська В.А. (доцент), Семенда О.В. (доцент), Корман І.І. (доцент),  Сопільняк І.С. (лаборант).

Викладачі кафедри маркетингу приймають участь у роботі структурних підрозділів університету:

Цимбалюк Ю.А. – заступник декана факультету економіки і підприємництва;

Макушок О.В. – завідувач Міжрегіонального центру розвитку сільських територій НКЦ "Інститут пілядипломної освіти та дорадництва";

Рибчак В.І. – директор Центру міжнародної освіти та співпраці.

На кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія «Маркетингові рішення». Лабораторія є науково-дослідним підрозділом Уманського національного університету садівництва. Діяльність лабораторії спрямована на розробку й відстеження результатів реалізації програм і проектів економічного розвитку, надання комплексу різноманітних консультаційних послуг фізичним та юридичним особам, а також інших досліджень науково-прикладного характеру. Основними завданнями лабораторії є:

-   вивчення проблем маркетингової діяльності підприємств та організацій в умовах внутрішнього та зовнішнього середовища і його впливу на результати підприємницької діяльності;

-   проведення маркетингових досліджень (особисті та телефонні опитування, хол-тест, аналіз ринку, глибинне інтерв’ю, Mystery Shopping, аудит роздрібної торгівлі тощо);

-   адаптація зарубіжного досвіду управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій до сучасних умов національного бізнес середовища;

-   розроблення маркетингових стратегій, програм та їх впровадження в практику підприємств та організацій;

-   розроблення рекламних заходів підприємств;

-   впровадження рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності продукції;

-   надання консультаційних послуг фізичним та юридичним особам з питань організації та вдосконалення маркетингової діяльності підприємств та організацій.

Створення лабораторії «Маркетингові рішення» стало логічним продовженням наукової роботи колективу кафедри ‒ на даний час захищено дев’ять кандидатських та одна докторська дисертації. Це забезпечує визначений нормативними вимогами рівень захищеності викладачів та вказує на високий рівень їх кваліфікації.

Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, кафедра маркетингу
уклала угоди з підприємствами, як базами виробничої практики студентів:

-         ПРаТ «Уманьферммаш» м. Умань;

-         МПП «Агропромресурси» м. Умань;

-         ТОВ "Епіцентр К";

-         ПП «Нікогда М. М.» м. Умань;

-         ДП «Гарант-Маркет» м. Умань;

-         ТОВ «Стандарт Будівельний» м. Умань;

-         БС "Євродім" м. Умань;

-         ПП "Фенікс Агро";

-         ФГ Агрофірма «Базис» Уманського району Черкаської області;

-         ПАТ «Уманський завод «Мегометр» м. Умань;

-         ПАТ «Уманьхліб» м. Умань;

-         ПСП «Лебідь» Гайсинського району Вінницької області;
-         ПП "Дикун" м. Умань та ін.

Важливою частиною навчально-виховного процесу, який забезпечує колектив кафедри маркетингу, є організація наукової діяльності наших студентів. Адже здібні юнаки та дівчата ‒ це не лише майбутні професіонали в секторі реальної економіки, але й кадровий резерв професорського-викладацького складу alma mater.

Відео

1.

Останні новини

Всі новини