+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 26 жовтня 2021

Історія розвитку кафедри

В умовах формування в Україні ринкових відносин, становлення різних форм власності і господарювання, розширення зовнішньоекономічних зв’язків, докорінно змінюється комплекс економічних, організаційно-господарських та науково-технічних заходів щодо управління підприємствами, фірмами та організаціями.

На сучасному етапі в умовах лібералізації механізмів державного регулювання економіки, загострення конкуренції товаровиробників, диференціації запитів споживачів, основою економічної діяльності підприємства є аналіз конʼюнктури ринку, прогнозування тенденцій її розвитку. Великого значення набуває вміння знайти та підтримати перспективи розвитку, які обумовлені змінами ситуації на ринку, своєчасно виявити можливості виникнення нових потреб споживачів та задовольнити їх більш ефективним, ніж конкуренти способом. Тому однією із головних передумов стійкого розвитку підприємства на ринку є ефективна робота його маркетингових підрозділів.

Особливу значущість ця проблема має для сільськогосподарських товаровиробників, які знаходяться на стадії пошуку оптимальних моделей ведення господарства. Для них важливим є підвищення прибутків шляхом зниження витрат та виробництво продукції, здатної конкурувати за цінами та якістю на внутрішньому і зовнішньому ринку.

Основні проблеми виробництва нині не можна розв’язати без фундаментально підготовлених спеціалістів економічного профілю. Необхідність суттєвого підвищення соціального розвитку, відродження та піднесення вітчизняної економіки потребують фахівців із організації виробничо-господарської та комерційної діяльності. За таких умов дедалі більшою мірою підвищується роль кваліфікованих фахівців із маркетингу. Їх відсутність протягом попередніх років стала однією із причин зниження ефективності функціонування економіки і, як наслідок, погіршення основних економічних показників діяльності підприємств різних форм власності і господарювання.

Уманський національний університет садівництва розташований у регіоні, до якого відносяться прилеглі райони Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Моніторинг регіонального ринку праці та освітніх послуг свідчить, що існує гостра потреба у підготовці фахівців із маркетингу. З цією метою згідно наказу № 51-к від 2 липня 2007 р., в Уманському державному аграрному університеті на факультеті економіки і підприємництва було створено кафедру маркетингу.

У різний період завідувачами кафедри маркетингу були: Дудченко М.А. 2007-2008 рр. (професор); Рибчак В.І. 2008-2009 рр. (доцент); Бортник Т.І. 2009-2012 рр. (доцент); Здоровцов О.І. 2012-2013 рр. (професор); Мудрак Р.П. 2013-2016 рр.(професор), Семенда Д.К. 2016 р. (професор).

Нині завідувачем кафедри є доктор економічних наук, доцент Пенькова Оксана Георгіївна.

У різний час на кафедрі працювали: Слободяник Н.П., Будько І.О., Скуртол С.Д., Бевз Т.М., Жмуденко В.О., Подзігун С.М., Мартинюк О.В., Вишневська Л.В.. Невлад В.Ф., Бортник Т.І., Мазур Ю.П.

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють науковій роботі студентів. На кафедрі успішно функціонує науковий студентський  гурток з маркетингу "Маркетолог і сьогодення".

Студенти постійно беруть участь у фахових всеукраїнських олімпіадах та займають призові місця.

Останні новини

Всі новини