+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 28 вересня 2017

Наукові лабораторії

Науково-дослідна лабораторія «Маркетингові рішення»

Лабораторія є науково-дослідним підрозділом Уманського національного університету садівництва. Діяльність лабораторії спрямована на розробку й відстеження результатів реалізації програм і проектів економічного розвитку, надання комплексу різноманітних консультаційних послуг фізичним та юридичним особам, а також інших досліджень науково-прикладного характеру.

Науково-дослідна лабораторія сприяє формуванню, організації  та вдосконаленню маркетингової діяльності організаційних структур (надалі - лабораторія), допомагає адаптувати діяльність підприємства до нових умов сьогодення і є експериментальною базою для підготовки науковців-дослідників та викладачів-консультантів за допомогою нових освітніх технологій.

Діяльність лабораторії базується на основі Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про вищу освіту», рішень Уряду, місцевих органів управління освіти, Статуту університету та даним положенням.

Мета діяльності лабораторії – поєднання людських, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів з виконання консультаційних, дослідних та проектних робіт в галузі маркетингових досліджень.

Основними завданнями лабораторії є:

 • вивчення проблем маркетингової діяльності підприємств та організацій в умовах внутрішнього та зовнішнього середовища і його впливу на результати підприємницької діяльності;
 • проведення маркетингових досліджень (особисті та телефонні опитування, хол-тест, аналіз ринку, глибинне інтерв’ю, Mystery Shopping, аудит роздрібної торгівлі тощо);
 • адаптація зарубіжного досвіду управління маркетинговою діяльністю підприємств та організацій до сучасних умов національного - бізнес середовища;
 • розроблення маркетингових стратегій, програм та їх впровадження в практику підприємств та організацій;
 • розроблення рекламних заходів підприємств;
 • впровадження рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності продукції;
 • надання консультаційних послуг фізичним та юридичним особам з питань організації та вдосконалення маркетингової діяльності підприємства та організацій.

 

Зміст роботи лабораторії передбачає відстеження тенденцій та аналіз маркетингового середовища та вплив комплексу факторів здійснення господарської діяльності протягом короткострокового періоду і на перспективу, розробка заходів щодо прийняття маркетингових рішень.

 Обов'язковими елементами діяльності лабораторії є:

 • пошук шляхів удосконалення теоретико-методичної роботи;
 • визначення напрямів дослідницької  роботи;
 • збір, опрацьовування інформації  та можливостей розроблення рекомендацій для підприємств, які складатимуть основу підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства та організацій.

 Маркетингові послуги:

 1. Створення системи маркетингу екологічно чистої продукції.     
 2. Розробка заходів, спрямованих на формування товарної політики екологічно чистої продукції.
 3. Розробка заходів, спрямованих на формування цінової політики екологічно чистої продукції.  
 4. Розробка заходів, спрямованих на формування збутової політики екологічно чистої продукції.
 5. Розробка заходів, спрямованих на формування комунікаційної політики екологічно чистої продукції.
 6. Розробка заходів, спрямованих на впровадження, організацію, контроль та аналіз ефективності екологічного маркетингу на підприємстві.

Методичні рекомендації по впровадженню еколого-економічного механізму управління якістю молочної продукції:   

1. Розробка заходів щодо формування ефективного механізму ринку екологічно чистої молочної продукції.

2. Розробка стратегій розвитку підприємств молокопереробної галузі на основі вдосконалення системи управління якістю екологічно чистої продукції та з врахуванням оцінювання ризиків щодо вітчизняних переробних підприємств АПК.

Останні новини

Дистанційне засідання секції маркетингу Всеукраїнської студентської наукової Інтернет-конференції, приуроченої 120-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. РубінаЧитати повністю

Дистанційне засідання секції маркетингу Всеукраїнської студентської наукової Інтернет-конференції, приуроченої 120-річчю від дня народження видатного вченого і педагога у галузі землеробства С.С. Рубіна

Читати повністю

Всі новини