+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 25 вересня 2023

Неформальна освіта

Неформальна освіта – це освіта, яка зазвичай здобувається за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

Неформальна освіта може здобуватисяу формі тренінгів, майстер-класів, семінарів, курсів, вебінарів тощо.

Місце неформальної освіти в навчальному процесі.

На цей час, скоріш за все, Ви є здобувачем однієї із освітніх програм спеціальності Маркетинг. Ви виконуєте навчальне навантаження, що гарантує досягнення результатів навчання, передбаченими відповідними стандартами вищої освіти. Це потрібно, оскільки після завершення навчання Ви маєте відповідати певним критеріям, мати навички, здібності, професійні знання для можливості їх застосування при реалізації маркетингової діяльності. 

Для розвитку Вашої індивідуальної освітньої траєкторії, освітні програми містять обмежену кількість навчальних компонент, спрямованих на розвиток Ваших сильних сторін. Очевидно, що спеціальність Маркетинг досить широка, а тому доцільно мати глибокі фундаментальні знання в окремих процесах, що безпосередньо пов'язані із Вашим майбутнім місцем роботи. Крім того, вибіркові компоненти відображаються у додатку до Вашого майбутнього диплому, а тому можуть бути перевагою під час працевлаштуванні на роботу.

Вказані процеси є типовими для всіх освітніх програм, але вони Вас не обмежують у вивченні інших курсів, навіть таких, що не передбачені освітніми програмами. Перевага неформальної освіти є вільний вибір курсів та часу їх проходження. Ви можете запланувати вивчення цікавого для Вас курсу на канікулах, або інший вільний час. 

Як знайти курси неформальної освіти?

Популярними є безкоштовні курси. Набільшою платформою безкоштовних курсів є prometheus.

Чи можна використати результати неформальної освіти в поточному навчальному процесі?

Більшість курсів неформальної освіти мають елементи оцінювання, що дає можливість видання сертифікатів або дипломів або свідоцтв. Ви можете використати результати неформальної освіти для перезарахування частини обовʼязкових дисциплін або повністю дисциплін за умови відповідності тематики курсів частинам відповідного компоненту. Більше інформації про структуру та механізми перезарахування наведені у Положенні про порядок визнання в Уманському національному університеті садівництва результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті.

Останні новини

Всі новини