+38 (04744) 3-18-24
Меню

Бакалавру

Тематика бакалаврських робіт

1. Система маркетингових досліджень на підприємстві.

2. Дослідження конкурентів підприємства.

3. Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності підприємства.

4. Формування комплексу маркетингових комунікацій.

5. Прямий маркетинг та його ефективність.

6. Управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві.

7. Управління асортиментом продукції підприємства.

8. Конкурентоспроможність продукції підприємства.

9. Маркетинговий комплекс підприємства роздрібної торгівлі.

10.  Маркетингові дослідження ринку зерна.

11.  Управління виставково-ярмарковою діяльністю підприємств.

12.  Організація маркетингових досліджень на підприємстві.

13.  Маркетингова комунікаційна політика підприємства.

14.  Маркетингові дослідження кон'юнктури ринку продукції.

15.  Управління логістикою на підприємстві.

16.  Оптимізація процесів закупівлі матеріалів на основі логістики.

17.  Логістичні послуги посередницьких організацій.

18.  Формування маркетингових корпоративних стратегій на підприємстві.

19.  Матеріально-технічне забезпечення в системі маркетингу підприємства.

20.  Маркетингова діяльність сервісного підприємства.

21.  Дослідження ринків товарів та послуг підприємства.

22.  Дослідження товарних марок та упаковки продукції підприємства.

23.  Маркетингова цінова політика підприємства.

24.  Маркетингові цінова стратегія підприємства.

25.  Формування маркетингової стратегії підприємства.

26.  Розробка і реалізація маркетингових конкурентних стратегій підприємства.

27.  Формування конкурентних переваг підприємства.

28.  Маркетингові стратегії вибору цільових ринків підприємства.

29.  Логістичне забезпечення конкурентного потенціалу підприємства.

30.  Формування логістичної системи підприємства.

31.  Управління закупівельною діяльністю на підприємстві.

32.  Управління збутом готової продукції.

33.  Формування попиту та стимулювання збуту продукції.

34.  Маркетингове забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції підприємства.

35.  Маркетингові комунікації в системі управління підприємством.

36.  Організація та планування маркетингової діяльності на підприємстві.

37.  Рекламна діяльність підприємства та напрями її удосконалення.

38.  Рекламне забезпечення конкурентоспроможності товару на ринку.

39.  Маркетингові дослідження у рекламному бізнесі.

40.  Планування та оцінювання ефективності PR-заходів у маркетинговій комунікаційній діяльності підприємства.

41.  Організація маркетингової діяльності підприємства.

42.  Аналіз комплексу маркетингу сільськогосподарського підприємства.

43.  Аналіз комплексу маркетингу переробного підприємства.

44.  Аналіз комплексу маркетингу торгового підприємства.

45.  Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства.

46.  Маркетингові дослідження ринку овочів.

47.  Маркетингові дослідження ринку плодів.

48.  Маркетинговий аналіз молокопереробного підприємства.

49.  Організація маркетингової діяльності в сфері агросервісу.

50.  Маркетингові дослідження ринку молока.

51.  Персонал в комплексі маркетингу підприємства.

52.  Формування маркетингової концепції у сфері управління персоналом підприємства.

Останні новини

Всі новини