+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 06 жовтня 2020

Актуальні аспекти науково-дослідної та винахідницької діяльності в сфері маркетингу

5 жовтня 2020 року на кафедрі Маркетингу відбулось організаційне засідання наукового студентського гуртка.

Мета гуртка: Креативний підхід до вирішення завдань, та вдосконалення наукового і творчого мислення студентів.

Завідувач кафедри д.е.н. Пенькова О.Г. проінформувала студентів про необхідність активізації ними наукової роботи, що є невід’ємною складовою державних стандартів вищої освіти. При цьому пріоритетними завданнями роботи гуртка на 2020-2021 н. р. є: організація науково-дослідної та винахідницької діяльності створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів, залучення студентів до участі у наукових конференціях, семінарах, сприяння формуванню високих моральних принципів та розширенню світогляду студентської молоді.

Керівник гуртка Невлад В.Ф. представила для обговорення діяльність наукового гуртка спрямованого на розвиток творчих здібностей студентів з метою набуття ними фахових (професійних), особистісних компетенцій, а також досвіду одержання знань та умінь через дослідження. В межах проведення дослідницької роботи студенти ІІІ курсу мають презентувати результати досліджень досліджуваної проблематики, студенти ІV – представити практичні результати досліджень, магістри – в обов’язковому порядку зобов’язанні апробувати результати досліджень на Всеукраїнських наукових студентських конференціях з опублікуванням 2 статтей.

 

В.Ф.Невлад, к.е.н., доцент кафедри маркетингу