+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 21 жовтня 2021

Круглий стіл зі стейхолдерами

21 жовтня 2021 року відбувся плановий онлайн-круглий стіл гарантів та представників груп забезпечення освітньо-професійних програм «Маркетинг» Уманського національного університету садівництва та Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Під час зустрічі були обговорені питання трансформації вимог працедавців щодо компетентностей фахівців у сфері маркетингу та перспективи працевлаштування випускників на регіональному ринку праці, проблеми реалізації ОПП, досвід застосування активних й інтерактивних методів навчання. Також відбулася дискусія щодо переліку компонентів ОПП «Маркетинг» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» та послідовності їх вивчення. Результатом спільної праці стало окреслення напрямів вдосконалення ОПП «Маркетинг» на 2022-2023 навчальний рік.