+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 09 лютого 2022

Онлайн лекція з дисципліни «Фінанси» із залученням лектора Мазовецького університету

В Уманському національному університеті студентам другого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету економіки і підприємництва, в тому числі спеціальності 075 «Маркетинг» в межах вивчення дисципліни «Фінанси» була проведена лекція на тему «Поняття фінансів та їх роль в економічному житті» із залученням доцента Мазовецького університету Польщі Славоміром Ковальським, який розкрив питання «Фінанси Європейського Союзу».

Практика залучення іноземних фахівців-науковців з університетів-партнерів УНУС до реалізації освітньо-професійної програми «Маркетинг» дає змогу здобувачам ґрунтовно зрозуміти проблеми та шляхи їх вирішення з позиції міжнародного досвіду, а також розширювати свій кругозір та професійні компетентності.