+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 04 листопада 2020

Онлайн-лекція з дисципліни «Педагогіка та методика викладання економічних дисциплін»

4 листопада 2020 року була проведена спільна онлайн-лекція для здобувачів третього освітнього рівня вищої освіти з дисципліни «Педагогіка та методика викладання економічних дисциплін» на тему «Семінарські та практичні заняття як форма взаємодії учасників педагогічного процесу»  із залучення стейхолдера – представника академічної спільноти. Співлектор - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту  Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини -Кірдан Олена Леонідівна  розкрила зміст й особливості  теоретичної та методичної роботи викладача в процесі підготовки семінарського заняття, наголосила на можливих труднощах, що можуть при цьому виникати та окреслила шляхи їх подолання. Наведена інформація викликала зацікавленість у здобувачів вищої освіти і породила чимало запитань, на які Олена Леонідівна надала вичерпні відповіді.