+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 18 лютого 2021

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ

У лютому 2021 року завідувач кафедри маркетингу Пенькова О.Г. та доцент кафедри маркетингу Харенко А.О. на платформі PROMETHEUS пройшли онлайн-курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах», який є результатом співпраці викладачів і співробітників ГО «Вище», Саксонського центру викладання та навчання у вищій школі (HDS) і Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Курс включає три модулі, у яких розглядається проблематика зміцнення викладання на рівні курсу, зміцнення викладання та лідерство на рівні програми, зміцнення викладання, лідерство та організаційний розвиток на рівні університету. Навчання передбачало розгляд питань: роль якості викладання у внутрішній якості освіти; компетентнісне викладання, оцінювання та навчання; професійний стандарт викладача вищої школи; що таке силабус, і як його створити; партнерство зі студентами; що таке тьюторинг; розвиток програми та узгодження курсів в межах освітньої програми; роль гаранта освітньої програми в університеті; взаємовідвідування, як метод підтримки та розвитку викладання; лідерство у впровадженні змін в університеті; управління змінами: визначення, етапи та практичні поради; діджиталізація, як драйвер змін; розвиток викладачів на рівні університету: варіанти проєкту; міжуніверситетська співпраця з розвитку викладачів (Німецький досвід). Успішне опанування матеріалів курсу дозволить, на думку Пенькової О.Г. та Харенка А.О., застосувати нові підходи до вдосконалення освітніх програм «Маркетинг».