+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 09 березеня 2021

Планове засідання наукового гуртка «Маркетолог і сьогодення»

Результатом наукової роботи студентів у гуртку є розширення кола їхніх наукових інтересів, вироблення у них навичок до самостійних експериментальних досліджень, наукового мислення, розвитку умінь системно аналізувати маркетингові проблеми, публічно відстоювати та аргументувати власну позицію.

9.03.2021р. було проведено засідання наукового студентського гуртка на тему: «Дослідження поведінки споживачів в сфері діяльності споживчої кооперації України».

З доповідями виступили студенти Мельник Д.«Маркетингова діяльність підприємств споживчої кооперації», Попель Д. «Кооперативна модель економічного розвитку в умовах євроінтеграційних процесів», та Лактіонов Д. «Проблеми споживачів як фактор мотивації їх поведінки». Студенти продемонстрували високий рівень сформованості уміння чітко формувати свою думку, логічно, структурно і послідовно будувати виступ, відстоювати власну точку зору.

Доповіді студентів викликали інтерес у членів гуртка і спонукали до жвавої полеміки. Така наукова атмосфера дозволяє студентам відчути себе справжніми ораторами, науковцями та фахівцями-маркетологами і сприяє розвитку фахових компетентностей.