+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 20 квітня 2023

Секційне засідання кафедри маркетингу Всеукраїнської студентської наукової онлайн-конференції, приуроченої 100-річчю від дня народження українського вченого в галузі агрономії, професора Івана Маркіяновича Карасюка

Студентські наукові конференції є важливою формою наукової роботи здобувачів вищої освіти. Метою їх є обмін досвідом, ідеями та результатами досліджень між учасниками конференції, а також отримання конструктивної критики та порад від наукових керівників і викладачів, вони сприяють розвитку наукового мислення, творчих здібностей та професійних компетенцій студентської молоді.

Секційне засідання студентської наукової конференції кафедри маркетингу було проведено 20 квітня 2023 року в онлайн режимі. На засіданні були присутні здобувачі ОП «Маркетинг», а також науково-педагогічні працівники кафедри. Метою засідання було обговорення актуальних проблем та перспектив розвитку маркетингу в сучасних умовах.

Учасники секційного засідання підготували тези доповідей та презентації за встановленими вимогами, продемонстрували свої проекти, пов’язані з маркетинговими дослідженнями та стратегіями. Були представлені доповіді на такі теми:

МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Доповідач – Зіновкін Б.К., 11 м-ма

Науковий керівник – к.е.н., доцент Харенко А.О.

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В СФЕРІ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

Доповідач – Осадченко І.В., 11 м-ма

Науковий керівник – к.е.н., доцент Харенко А.О.

ТІНЬОВИЙ СЕКТОР В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

Доповідач – Ткачук С.І., 11 м-ма

Науковий керівник – к.е.н., доцент Харенко А.О.

ТРАНСПОРТУВАННЯ ЗЕРНА ЗАЛІЗНИЦЕЮ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ЛОГІСТИЧНОМУ ЛАНЦЮЗІ

Доповідач – Марціянко О.В., 11 м-ма

Науковий керівник – к.е.н., доцент Харенко А.О.

ORGANIZATION OF MARKETING ACTIVITIES IN THE FIELD OF MEDICAL SERVICES

Reporter – Britan S.V., 11m-ma

Scientific supervisor - PhD in Economics, Associate Professor Makushok O.V.

ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Доповідач – Лукашенко І.О., 11м-ма група

Науковий керівник – к.е.н., доцент Макушок О.В.

STRATEGIC AND TACTICAL ASPECTS OF MARKETING SERVICE

Reporter – Saltanovskyi V.V., 11m-ma

Scientific supervisor - PhD in Economics, Associate Professor Makushok O.V.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА РИНКАХ В2В

Доповідач – Туз І.А., 11м-ма

Науковий керівник – к.е.н., доцент Макушок О.В.

SALES PROMOTION: CONTENT AND MEASURES

Доповідач – Стрільчук В.І., 11м-ма

Науковий керівник – к.е.н., доцент Корман І.І.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ

Доповідач – Коваленко О.В., 11м-ма

Науковий керівник – к.е.н., доцент, Семенда О.В.

ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЛОГІСТИКИ ОВОЧЕВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Доповідач – Дрозд А.Д., 11м-ма

Науковий керівник – к.е.н., доцент, Семенда О.В.

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Струмінський В.Ю., 11м-ма

Науковий керівник – к.е.н., доцент, Семенда О.В.

ASSORTMENT AS THE BASIS OF PRODUCT POLICY OF MANUFACTURING COMPANIES

Reporter – Kovalchuk I.V., Maiboroda V.M., 11 m-ma

Academic supervisor - PhD in Economics, Associate Professor, Korman I.I.

ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ

Доповідач – Баданюк В.Ю., 31-ма

Науковий керівник – к.е.н., доцент, Семенда О.В.

сувенірна продукція як засіб створення іміджу країни

Доповідач – Корман В.О., 11мб-ма група

Науковий керівник – к.е.н., доцент Семенда О.В.

ПРИХОВАНИЙ МАРКЕТИНГ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Доповідач – Семенда Я.О., 11мб-ма

Науковий керівник – к.е.н., доцент, Корман І.І.

 

Секційне засідання студентської наукової конференції кафедри маркетингу було дуже цікавим і пізнавальним. Доповідачі демонстрували глибоке розуміння теоретичних основ маркетингу, а також вміння застосовувати їх до конкретних ситуацій, виявили креативність та інноваційність у розв’язанні маркетингових завдань. Доповіді викликали зацікавлення та дискусію серед присутніх. Проекти отримали позитивну оцінку від викладачів кафедри маркетингу та були рекомендовані до друку в збірнику тез студентської наукової конференції, приуроченої 100-річчю від дня народження українського вченого в галузі агрономії, професора Івана Маркіяновича Карасюка.