+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 14 березеня 2023

Спільна лекція на освітньо-професійній програмі «Маркетинг»

Залучення зовнішніх стейкхолдерів-представників академічної спільноти до освітнього процесу у ЗВО є важливою умовою підготовки висококваліфікованих фахівців-маркетологів для потреб національної економіки. Реалізація такої практики дозволяє сформувати у здобувачів уявлення про сучасні тенденції і процеси, які характеризують зовнішнє макро- і мікросередовище функціонування господарюючих суб’єктів та зрозуміти взаємозв’язок між теоретичними знаннями та реальною економічною практикою.

При підготовці майбутніх маркетологів в УНУС систематично запрошуються до проведення спільних занять представники науки і бізнесу. Так, 14 березня 2023 року співлектором доцента Харенка А.О. при розгляді теми «Стратегія ціноутворення на основі маркетингу» виступила Інна Анатоліївна Сало – завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», докторка економічних наук, старша наукова співробітниця. Заняття було проведено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з дисципліни «Маркетинг в аграрній сфері» та другого (магістерського) рівня з дисципліни «Аграрний маркетинг».

Під час виступу стейкхолдер описала середовище функціонування суб’єктів продовольчого ринку України в умовах російської агресії; проаналізувала підходи до ціноутворення на продукцію підприємств аграрного сектору та вказала чинники, що здійснюють ключовий вплив на нього. Жваву дискусію викликала проблема диверсифікації шляхів реалізації експортного потенціалу АПК і її тиск на рівень цін стосовно окремих товарних позицій, як на внутрішньому так і зовнішньому ринках.

Висловлюємо щиру вдячність Інні Анатоліївні за цікаву та змістовну доповідь, яка наповнила теоретичні положення описом та аналізом реальної ситуації на продовольчому ринку України в контексті тематики заняття.