+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 17 листопада 2021

Спільна лекція з дисципліни ''Оптимізаційні методи і моделі'' за участю фахівця з Мазовецького державного університету у Плоцьку

17 листопада 2021 року для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету економіки і підприємництва
було проведено спільну онлайн-лекцію з дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі»
на тему: «Econometric modelling of cyclical components of telecommunications services usage»
за участю гостьового лектора Павла Качмарчика – декана факультету суспільних наук
Мазовецького державного університету у Плоцьку (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku).

Під час свого виступу лектор закцентував увагу здобувачів на тому, що застосування eкoнoмeтричних моделей в економіці дає змогу виокремити та формально описати нaйвaжливiшi, нaйсуттєвiшi зв’язки економічних змінних i об’єктів, a також індуктивним шляхом отримати нові знання про об’єкт, та детально зупинився на особливостях моделювання циклічних складових використання телекомунікаційних послуг. Студентів зацікавили викладені матеріали, про що свідчать численні питання задані наприкінці лекції.


Систематична практика залучення іноземних фахівців-науковців з університетів-партнерів УНУС до реалізації освітньо-професійної програми Маркетинг сприяє не лише кращому опануванню навчального матеріалу здобувачами вищої освіти, а й покращенню їх мовної фахової підготовки.