+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 27 жовтня 2022

VІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ КАФЕДРИ МАРКЕТИНГУ «СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МАРКЕТИНГУ В УКРАЇНІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

25 жовтня кафедрою маркетингу Уманського національного університету садівництва спільно з Поліським національним університетом було проведено VІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики».

Метою конференції є розвиток науки, а через неї й практики, поширення знань серед зацікавлених студентів, аспірантів, молодих вчених та практикуючих маркетологів.

Оргкомітет конференції:

відповідальний редактор: Нестерчук Ю.О. – д.е.н., професор, декан факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва

заступники відповідального редактора: Пенькова О.Г. – д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва; Зіновчук В.В. – д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та менеджменту Поліського національного університету, заслужений діяч науки і техніки України, почесний працівник системи продуктивності АПК України (ІІ і ІІІ ступенів);

відповідальний секретар: Семенда О.В. – к.е.н., доцент кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва.

В конференції взяли участь студенти, магістри, аспіранти та науково-педагогічні працівники: Уманського національного університету садівництва, Поліського національний університету, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, Державного торговельно-економічного університету, Рівненського державного гуманітарного університету, Державного університету телекомунікацій, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет Імені Вадима Гетьмана», Державного податкового університету, Університету митної справи та фінансів м. Дніпро, Західноукраїнського національного університету, ВСП Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу УНУС, Національного авіаційного університету, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, Львівського національного університету імені Івана Франка, Міжрегіональної академії управління персоналом ім. В’ячеслава Липинського, Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Національного університету «Львівська політехніка», Одеського національного морського університету, ВСП «Автотранспортний фаховий коледж КНУ». Запорізького національного університету, Національного університету «Одеська Політехніка».

Результати конференції опубліковано в збірнику тез.