+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 20 грудня 2018

Вітаємо магістрів із захистом дипломної роботи!

19-20 грудня 2018 року на кафедрі маркетингу проходив захист дипломних робіт магістрів денної форми навчання.

Головою Екзаменаційної комісії по захисту дипломних робіт магістрів призначена завідувач кафедри маркетингу, д.е.н. Оксана Пенькова. Члени екзаменаційної комісії: доцент кафедри маркетингу, к.е.н. Юрій Цимбалюк; доцент кафедри маркетингу, к.е.н. Віталій Рибчак; доцент кафедри маркетингу, к.е.н. Тетяна Бортник; секретар – старший викладач кафедри маркетингу, к.е.н. Ірина Корман.

До захисту було допущено 18 робіт.

За результатами захисту троє студентів отримали оцінку «відмінно», 14 студентів – «добре», один студент – «задовільно».

Всі студенти показали високий рівень підготовки. Найкращі роботи були у Дениса Власюка та Катерини Прищепи.

 Рішенням екзаменаційної комісії кваліфікація магістра з маркетингу присвоєна 18 студентам-випускникам денної форми навчання.

 

 

Ірина Корман, к.е.н., ст. викладач