+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 17 червня 2021

Вітаємо здобувачів вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг» ОР «Молодший бакалавр» Уманського НУС з успішною здачею атестаційного екзамену!

17 червня 2021 року відбувся атестаційний екзамен здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» початкового рівня (короткий цикл) спеціальності 075 «Маркетинг» денної форми навчання.

На підставі наказу ректора Уманського національного університету садівництва №01-05/167 від 07.10.2020р. головою екзаменаційної комісії для атестації здобувачів вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг» ОР «Молодший бакалавр» призначений доцент кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва, к.е.н. Харенко Андрій Олександрович. Членами екзаменаційної комісії призначені:

Цимбалюк Ю.А.

заступник голови ЕК, доцент кафедри маркетингу, к.е.н.;

Макушок О.В.

доцент кафедри маркетингу, к.е.н.;

Лементовська В.А.

доцент  кафедри маркетингу, к.е.н.

Секретарем екзаменаційної комісії призначена ст. викладач кафедри маркетингу, к.е.н. Семенда О.В.

Рішенням екзаменаційної комісії кваліфікацію молодшого бакалавра маркетингу зі спеціальності 075 «Маркетинг» ОР «Молодший бакалавр»  присвоєно 8 студентам-випускникам денної форми навчання.

Результати роботи ЕК дають підставу зробити висновки про те, що професорсько-викладацький склад Уманського національного університету садівництва готує висококваліфікованих молодших бакалаврів маркетингу, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навичками з присвоєної кваліфікації.

Дякуємо нашим здобувачам за проявлені практичні вміння та запрошуємо на навчання за першим (бакаларавським) рівнем вищої освіти!