+38 (04744) 3-18-24
Меню

Цимбалюк Юрій Анатолійович

Цимбалюк Юрій Анатолійович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: заступник декана факультету економіки і підприємництва з денної форми навчання

 

1. Дисципліни, що викладаються: Інвестування, Біржова діяльність

2. Базова освіта: ОКР «спеціаліст», спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджера-економіста (диплом ЛО №001078 від 24 червня 1998 р.); ОКР «магістр», спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджера-економіста (диплом ДМ №001501 від 30 вересня 1999 р.).

3. Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіка сільського господарства і АПК» (диплом ДК №036014 від 14 вересня 2006 р.)

Тема кандидатської дисертації: "Становлення та функціонування ринку картоплі  на регіональному рівні"

4.  Вчене звання: доцент кафедри маркетингу (атестат 12ДЦ 026073 від  20.01.2011 р.).

5. Останнє підвищення кваліфікації: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»: Свідоцтво № 111220020від 11.12.2020р.

Професійна діяльність

В 1998 р. закінчив Уманську державну аграрну академію, у 1999 р. - магістратуру. З 2000 р. працює викладачем Уманського державного аграрного університету. Протягом 2002 року пройшов закордонне стажування за Програмою науково-педагогічного обміну Міністерства сільського господарства США. В 2006 році захистив кандидатську дисертацію.

Тема наукової роботи «Удосконалення інфраструктури аграрного ринку та системи агропромислового маркетингу в умовах євроінтеграції»

Має 70 наукових праць і методичних розробок.

Останні наукові публікації:

Статті: 

 1. Мудрак Р. П., Цимбалюк Ю. А., Фицик Л. А. (Україна), Пуах Ч.-Х. (Малайзія). Економічна доступність продуктів харчування як ключова умова продовольчої безпеки домогосподарств // Економічний часопис ХХІ / 168 (11-12) 2017. (Scopus)
 2. Пенькова О.Г. , Цимбалюк Ю.А. Оцінка впливу доходів споживачів на обсяги придбання органічних продуктів// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. К.: Видавництво "Основа", 2018.Вип. 92. Ч2. Економічні науки. 148 с. С. 98–106.
 3. Пенькова О.Г., Харенко А.О., Цимбалюк Ю.А.,  Маркетинговий аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств Уманського району Черкаської області // зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. К.: Видавництво «Основа», 2018. Вип. 93. Ч2. Серія «Економічні науки». С. 98–114.
 4. Yulia Nesterchuk, Olena Prokopchuk, Yuriy Tsymbalyuk, Oleksandr Rolinskyi and Yuriy Bilan (2018). Current status and prospects of development of the system of agrarian insurance in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 15(3), 56-70. doi:10.21511/imfi.15(3).2018.05
 5. Оксана Пенькова, Віталій Рибчак, Юрій Цимбалюк.  Проблеми та перспективи розвитку українського ринку органічних продуктів харчування.ZESZYTY NAUKOWE PWSZ W PŁOCKU. NAUKI EKONOMICZNE. Tom 28/2018, ss. 139-152. DOI: 10.19251/ne/2018.28(10)
 6. Current trends in agricultural insurance market operation in Ukraine./Olena Prokopchuk, Yulia Nesterchuk, Yuriy Tsymbalyuk and Oleksandr Rolinskyi // Problems and Perspectives in Management, (2019). 17(3), 57-75.
 7. Prokopchuk, O., Nesterchuk, Yu., Tsymbalyuk, Yu & Rolinskyi, O. Structural Features of the Agricultural Insurance Market of Ukraine. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA).Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Visionto Sustain Economic Development during Global Challenges. 1-2 April. 2020. Seville, Spain. 2060-2069.   (Scopus & Web of Science).
 8. Власюк С.А, Цимбалюк Ю.А., Ролінський О.В. Фінансова безпека як основа функціонування страхового ринку // Теоретичні, методичні та практичні аспекти сталого розвитку економіки України / Під ред. Д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 224 с. С. 82-87
 9. Власюк С.А, Цимбалюк Ю.А., Ролінський О.В. Організація внутрішнього аудиту в системі управління банківськими ризиками // Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: теорія, методологія, практика / Під ред. Д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 272 с. С. 155-160
 10. Соковніна Д.М., Цимбалюк Ю.А.,  Вдосконалення маркетингової цінової політики промислового підприємства // Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: теорія, методологія, практика / Під ред. Д.е.н., професора О.О. Непочатенко. – Умань: видавець «Сочінський М.М.», 2020. – 272 с. С. 264-270
 11. Цимбалюк Ю.А., Корман І.І., Ролінський О.В. Стан іноземного інвестування в Україні. Економіка та суспільство. 2021. №31.
 12. Прокопчук О.Т., Цимбалюк Ю.А., Власюк С.А. Інвестиційна складова менеджменту страхових організацій. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 25–32.
 13. Прокопчук О. Т., Мальований М. І., Цимбалюк Ю. А. Формування інвестиційного ринку в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Випуск 99 Частина 2, 2021. С. 182-194.
 14. Ревуцька А.О., Цимбалюк Ю. А. Стратегічне управління інноваційно-інвестиційним розвитком бізнесу в кризових умовах господарювання. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Випуск 99 Частина 2, 2021. С. 59-69.
 15. Прокопчук О.Т., Цимбалюк Ю.А., Мельник К.М. Інвестиційна діяльність страхових організацій в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 5-12.
 16. Власюк С.А., Ролінський О.В., Цимбалюк Ю.А. Підприємництво як особливий вид діяльності аграрної сфери. Збірник наукових праць УНУС / Редкол.: О.О. Непочатенко та ін. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2020. Вип. 97. Ч.2 : Економічні науки. С.178-187.
 17. Prokopchuk, O., Nesterchuk, Yu., Tsymbalyuk, Yu & Rolinskyi, O. Structural Features of the Agricultural Insurance Market of Ukraine. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA). Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. 1-2 April. 2020. Seville, Spain. 2060-2069. (Scopus & Web of Science). ISBN: 978-0-9998551-4-1
 18. Olena Prokopchuk, Yulia Nesterchuk, Yuriy Tsymbalyuk and Oleksandr Rolinskyi (2019). Current trends in agricultural insurance market operation in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, 17(3), 57-75. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.05
 19. Iryna Korman, Alla Revutska, Yuriy Tsymbalyuk. Fish and Seafood Market Research in Ukraine, Korman, I., Revutska, A., Tsymbalyuk, Y., Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. vol. 8, 2019, no. 2, pp. 78–81
 20. Пенькова О.Г., Харенко А.О., Цимбалюк Ю.А. Тенденції та перспективи розвитку ринку круп’яних виробів в Україні // Науковий вісник МДУ. Мукачево: Видавництво МДУ, 2020. Вип. 1 (13). Серія «Економіка». С. 38-44.

 Тези:

 1. Цимбалюк Ю.А. Тенденції функціонування ринку зерна в Україні / Становлення та розвиток маркетингу в Україні:від теорії до практики: матер. Всеукр. Наук.-прак. конф., присвяч.. 10-річчю каф. Марк.УНУС, 25 жовтня 2017р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017.с.121-126
 2. Цимбалюк Ю.А. Проблеми залучення екоінвестицій в Україні / матер. Наук.-прак. конференції проекту «Школа екологічної свідомості» «Екологія та суспільство: вплив та розвиток державної нації», 22 листопада 2017р. Умань: Видавець «Сочінський,2017.с.118-120
 3. Цимбалюк Ю.А. Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію / Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», матер. ХІІ Міжн. Наук.-практ. Конфер.,- Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017.с.132-134
 4. Цимбалюк Ю.А. Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію / Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин», матер. ХІІ Міжн. Наук.-практ. Конфер., 24-25-травня 2018р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018.с.132-134
 5. Цимбалюк Ю.А. Роль маркетингових інформаційних систем в управлінні підприємством. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу УНУС «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2018року.  Умань: Видавець «СочінськийМ.М.», 2018. 172 с. С.159-162.
 6. Цимбалюк Ю.А. Практика застосування внутрішнього маркетингу аграрними підприємствами в Україні / матеріали ХIIIміжн. наук.–практ. конф. [Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин], (Умань, 30 – 31 трав. 2019 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С. 111-115.
 7. Цимбалюк Ю.А. Маркетингові інструменти розвитку ринку круп’яних виробів в Україні : матеріали IV Всеукраїнської наук.–практ. конф. [Становлення та розвиток маркетингу вУкраїні: відтеорії до практики], (Умань, 25 жовтня 2019 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С. 130-133
 8. Власюк С.А., Цимбалюк Ю.А., Холявіцька К. Стан та основні напрямки розвитку екологічного маркетингу в Україні // Економіка, освіта, технології в контексті глобальних трансформаційних імператив розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Черкаси, 16-17 жовтня 2019 р. / [Куклін О.В., Дьякон Р., Карманнік Р.В.]. – Черкаси.: ЧДБК, 2019. – 310 c. С. 72-77
 9. Власюк С.А., Ролінський О.В., Цимбалюк Ю.А. Фінансове забезпечення розвитку сільськогосподарського виробництва /Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Херсон, 27 квітня 2021 р.). Херсонський державний аграрно-економічний університет, 2021. 244 с. С. 36-38
 10. Власюк С.А., Цимбалюк Ю.А. Інвестування банківського сектору України в умовах пандемії Матеріали міжн. наук.практ. конференції. (24 травня 2021р.)/ за ред. О.О. Непочатенко. Умань.: Видавець «Сочінський М.М.». 2021. С.30-34.
 11. Власюк С.А., Цимбалюк Ю.А., Ролінський О.В. Особливості державної підтримки аграрної галузі в умовах пандемії. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вдосконалення фінансово-кредитного механізму забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та сільських територій», Дубляни, 20.05.2021, 266 с. С. 157-159
 12.  Власюк С.А., Цимбалюк Ю.А., Хомутовська Д.А. Агрострахування як основний інструмент управління ризиками в сільському господарстві. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 4-5 червня 2021р. Уманський НУС. Умань. 130 с. С.15-17

Відповідність ліцензійним вимогам

Профіль в GoogleАкадемія

Профіль в ORCID