+38 (04744) 3-18-24
Меню

Харенко Андрій Олександрович

Харенко Андрій Олександрович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

 

1. Дисципліни, що викладаються: Комерційна діяльність посередницьких підприємств, Рекламний менеджмент, Маркетинговий менеджмент, Маркетингові комунікації, Паблік рілейшнз

2. Базова освіта: ОКР «спеціаліст», спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджер-економіст (диплом ЛБ ВС №002071 від 22 червня 2000 р.); ОКР «спеціаліст», спеціальність «Маркетинг», кваліфікація спеціаліст з маркетингу (диплом С17 №126327 від 15 грудня 2017 р.); ОКР «магістр», спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістр з менеджменту (диплом ДМ №001524 від 22 червня 2000 р.).

3. Науковий ступінь: кандидат економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (диплом ДК №051237 від 28 квітня 2009 р.)

Тема кандидатської дисертації: «Ефективність функціонування та перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств»

4.  Вчене звання: доцент кафедри маркетингу (атестат 12ДЦ 027724 від  14.04.2011 р.)

5. Останнє підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і природокористування: «Інноваційна спрямованість  педагогічної діяльності» Свідоцтво 12СПВ № 080136  від  12.06.2015р.

Професійна діяльність

В 2000 р. закінчив Уманську державну аграрну академію. З 2001 р. працює викладачем Уманського державного аграрного університету. Протягом 2001-2004 рр. навчався в аспірантурі УДАУ.

Тема наукового дослідження: «Ефективність функціонування та забезпечення розвитку підприємств АПК маркетинговими методами  в умовах євроінтеграційних процесів».

Має понад 100 наукових праць і методичних розробок.

Останні наукові публікації:

Статті:

 1. Харенко А. О., Цимбалюк Ю.А. Стан та напрями вдосконалення маркетингу овочів у сільськогосподарських підприємств: зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2017. Вип. 91. Ч. 2. Серія „Економічні науки”. С. 152 – 162.
 2. Харенко А.О., Лементовська В.А. Напрями вдосконалення маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. № 4. Серія „Економічні науки”. 2017. С. 176-186.
 3. Харенко А.О. Підходи до забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств та місце маркетингу серед них // Агропромисловий комплекс України : теорія, методологія та практика : кол. моногр. / під ред. д.е.н., професора Ю.О. Нестерчук. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. С. 227-232.
 4. Лементовська В.А., Харенко А.О., Бортник Т.І. Маркетинг плодоягідної продукції: стан, тенденції, перспективи // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. № 1. Серія „Економічні науки”. 2018. С. 204-216.
 5. Пенькова О.Г., Харенко А.О., Цимбалюк Ю.А. Маркетинговий аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств Уманського району Черкаської області // зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. К.: Видавництво «Основа», 2018. Вип. 93. Ч2. Серія «Економічні науки». С. 98–114.
 6. Penkova O.,Kharenko A.,Lementovska V.,Sokovnina D.,Kyryliuk I. Organization and effectiveness of marketing management of agricultural commodity producers under non-cooperative marketing: the experience of Ukraine // Problems and Perspectives in Management. 2018. Volume 16. Issue 4.(Scopus)
 7. Пенькова О.Г., Харенко А.О., Соковніна Д.М. Напрями активізації маркетингової діяльності малих та середніх сільськогосподарських підприємств України у контексті адміністративно-територіальної реформи // Науковий вісник МДУ. Мукачево: Видавництво МДУ, 2018. Вип. 2(10). Ч2. Серія «Економіка». С. 98–114.
 8. Харенко А.О. Аналіз середовища функціонування та комплексу маркетингу ПАТ «Яготинський маслозавод» Київської області // Формування інституціонального середовища розвитку економіки України : кол. моногр. / під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019.

Тези:

 1. Розвиток інфраструктури аграрного ринку в Україні : матеріали V міжн. наук.–практ. конф. [Актуальні питання сучасної аграрної науки], (Умань, 15 листопада 2017 р.). Київ: Видавництво «Основа», 2017.  С. 274-277.
 2. Харенко А. О. Організація управління маркетинговою діяльністю в сільськогосподарських підприємствах Черкаської області : матеріали ХIIміжн. наук.–практ. конф. [Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин], (Умань, 24 – 25 трав. 2018 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. С. 128 – 129.
 3. Харенко А. О. Організація збуту м’ясної  продукції сільськогосподарських підприємств Черкаської області: матеріали Всеукраїнської наук.–практ. Конф. [Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики], (Умань, 25 жовтня 2017 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. С. 117– 122.
 4. Харенко А.О. Підходи до формування збутових стратегій окремих видів продукції сільськогосподарських підприємств : матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції [Актуальні питання сучасної економіки], (Умань, 23 грудня 2017 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. Ч. 2. С. 98 – 99.
 5. Харенко А. О. Удосконалення збуту плодоовочевої продукції на основі оптимізації каналів розподілу: матеріали III Всеукраїнської наук.–практ. конф. [Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики], (Умань, 25 жовтня 2018 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. С. 155– 159.
 6. Харенко А. О. Розвиток польового та промислового кормовиробництва підприємств аграрної сфери Черкаської області:  матеріали ХIIIміжн. наук.–практ. конф. [Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин], (Умань, 30 – 31 трав. 2019 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С. 110-111.

Відповідність ліцензійним вимогам

Профіль в GoogleАкадемія

Профіль в ORCID