+38 (04744) 3-18-24
Меню

Харенко Андрій Олександрович

Харенко Андрій Олександрович Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

 

1. Дисципліни, що викладаються: Аграрний маркетинг, Маркетинг в аграрній сфері, Комерційна діяльність посередницьких підприємств, Рекламний менеджмент, Маркетинговий менеджмент, Маркетингові комунікації, Паблік рілейшнз, Товарна інноваційна політика, Ярмарково-виставкова діяльність.

 

2. Базова освіта: 

ОКР «спеціаліст», спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджер-економіст (диплом ЛБ ВС №002071 від 22 червня 2000 р.);

ОКР «спеціаліст», спеціальність «Маркетинг», кваліфікація спеціаліст з маркетингу (диплом (дублікат) С17 №126327 від 15 грудня 2017 р.);

ОКР «магістр», спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістр з менеджменту (диплом ДМ №001524 від 22 червня 2000 р.).

 

3. Науковий ступінь: кандидат економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (диплом ДК №051237 від 28 квітня 2009 р.)

Тема кандидатської дисертації: «Ефективність функціонування та перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств»

 

4. Вчене звання: доцент кафедри маркетингу (атестат 12ДЦ 027724 від  14.04.2011 р.)

 

5. Останнє підвищення кваліфікації: 

1. Національний університет біоресурсів і природокористування; «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»; свідоцтво СС 00493706/011472-20  від 28.02.2020 р.

2. Цикл тренігів LIFECELL DIDGITAL ACADEMY, сертифікат № 220 від 16.12.2021 р.

3. Полтавський державний аграрний університет; «Комунікативні маркетингові стратегії в умовах обмеженого бюджету»; свідоцтво № ADV-281116-PSAU від 08.01.2023 р.

 

Професійна діяльність

В 2000 р. закінчив Уманську державну аграрну академію. З 2001 р. і по нині працює викладачем/доцентом Уманського національного університету садівництва.

Тема наукового дослідження: «Ефективність функціонування та забезпечення розвитку підприємств АПК маркетинговими методами  в умовах євроінтеграційних процесів».

Має понад 170 наукових праць і методичних розробок.

 

Останні наукові публікації:

Статті :

1. Пенькова О.Г., Харенко А.О., Лементовська В.А. Маркетингова товарна політика молокопереробних підприємств Черкаської області // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. № 1. Серія «Економічні науки». 2020. С. 17-32. URL : http://visen.knau.kharkov.ua/visn2020_1.html

2. Лементовська В.А., Харенко А.О. Інноваційні форми комунікаційної діяльності в маркетингу / Інвестиції: практика та досвід. № 19-20. 2020. С. 59-63. URL : http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7177&i=9

3. Пенькова О.Г., Харенко А.О., Цимбалюк Ю.А. Тенденції та перспективи розвитку ринку круп’яних виробів в Україні // Науковий вісник МДУ. Мукачево: Видавництво МДУ, 2020. Вип. 1 (13). Серія «Економіка». С. 38-44. URL : http://economics-msu.com.ua/ru/journals/1-13-2020

4. Пенькова О.Г., Харенко А.О., Лементовська В.А. Маркетингові дослідження ставлення студенства до органічних продуктів харчування / Інноваційна економіка. 2020. №3-4. С.133-139. URL : http://www.inneco.org/index.php/innecoua/article/view/573/638

5. Pen'kova, О., Kharenko, А. and Nevlad, V. (2020), “Advertising concepts of the promotion of the production of milk processing enterprises in cherkasy region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 22-27. URL : http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7117&i=3

6. Penkova Oksana, Kharenko Andrii, Lementovska Valentyna, Poberezhets Ivan, Nehanov Victor. The Influence of Raw Material Factors and Demand Factors on the Formation of Supply of Products by Milk-processing Enterprises on the Regional Market: Ukrainian Experience // The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries. 2021. pp 594-603. URL : https://www.springerprofessional.de/en/the-influence-of-raw-material-factors-and-demand-factors-on-the-/18960312

7. Пенькова О.Г., Харенко А. О., Кулішенко Є.М. Організація управління маркетинговою діяльністю підприємства  сільськогосподарського машинобудування на внутрішньому та зовнішньому ринках // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2021. Вип. 98. Ч. 2. С. 153 – 165. URL : https://journal.udau.edu.ua/arxv-nomerv/2021/vipusk-98-chastina-11/organizaciya-upravlinnya-marketingovoyu-diyalnistyu-pidpriemstva-silskogospodarskogo-mashinobuduvannya-na-vnutrishnomu-ta-zovnishnomu-rinkah.html

8. Пенькова, О., Харенко, А., & Соковніна, Д. (2021). Використання інструментарію маркетингу послуг елеваторами України. Економіка та суспільство, (29). URL : https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-40

9. Пенькова О.Г., Харенко А.О., Кулішенко Є.М. Адаптація маркетингової стратегії підприємств сільськогосподарського машинобудування до умов внутрішнього і міжнародних ринків // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. № 2. Т. 1.  Серія „Економічні науки”. 2021. С. 35-50. URL : http://dspace.knau.kharkov.ua/jspui/bitstream/123456789/2994/1/6.pdf

10. Пенькова О.Г., Харенко А.О. Практика застосування концепції соціально відповідального маркетингу міжнародними компаніями під час російсько-української війни // Науковий вісник Одеського національного університету. № 2 (92). Т. 27.  Серія „Економічні науки”. 2022. С. 44-48. URL : https://lib.udau.edu.ua/items/143265c3-f947-43a2-ab4c-1539ac1c16f8

11. Пенькова О.Г., Харенко А.О., Лементовська В.А. Економічний механізм маркетингу вітчизняних середніх підприємств аграрного бізнесу // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2022. Вип. 100. Ч. 2. С. 311-319. URL : https://lib.udau.edu.ua/items/df3f87c1-4e75-460b-8393-940d2b6abd00

12. Oksana Penkova, Oleksandr Zakharchuk, Ivan Blahun, Alina Berher, Veronika Nechytailo, and Andrii Kharenko. Price Monitoring Automation with Marketing Forecasting Methods // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.9, September 2022. pp 471-480. (Web of Science) URL : https://lib.udau.edu.ua/items/150f65a7-aab8-4536-9b98-e062fc60a011

13. Прокопчук О.Т. Пенькова О.Г., Харенко А.О. Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю у страховому бізнесі // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2022. Вип. 101. Ч. 2. С. 120-130. URL : https://journal.udau.edu.ua/assets/files/101.2/12.pdf

14. Пенькова О.Г., Харенко А.О. Трансформація маркетингової логістики експорту української продукції рослинництва в умовах повномасштабної війни з РФ // Науковий вісник МДУ. Серія «Економіка», 2023. Том 10. № 1. С. 37-48. URL : https://economics-msu.com.ua/uk/journals/tom-10-1-2023/transformatsiya-marketingovoyi-logistiki-eksportu-ukrayinskoyi-produktsiyi-roslinnitstva-v-umovakh-povnomasshtabnoyi-viyni-z-rf

15. Пенькова О.Г., Харенко А.О. Маркетинговий аналіз середовища функціонування аграрних підприємств // Вісник аграрної науки Причорномор'я, 2023. Том 27. № 2.  С. 28-40. URL :  https://bsagriculture.com.ua/uk/journals/tom-27-2-2023/marketingovy-analiz-seredovishcha-funktsionuvannya-agrarnikh-pidpriyemstv

16. Пенькова О.Г., Харенко А.О. Тенденції розвитку рекламних технологій на ринку нерухомості // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2023. Вип. 102. Ч. 2. С. 222-234.  URL : https://journal.udau.edu.ua/assets/files/102/102.2/19.pdf

 

Тези :

1. Харенко А. О. Розвиток польового та промислового кормовиробництва підприємств аграрної сфери Черкаської області:  матеріали ХIII міжн. наук.-практ. конф. [Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин], (Умань, 30 – 31 трав. 2019 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С. 110-111.

2. Харенко А. О. Тенденції розвитку ринку круп’яних культур в Україні: матеріали IV Всеукраїнської наук.–практ. конф. [Становлення та розвиток економіки України: від теорії до практики], (Умань, 25 жовтня 2019 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С. 128-130.

3. Харенко А.О. Ринок ковбасних виробів в Україні та особливості комунікаційної діяльності на ньому: матеріали VI міжн. наук.-практ. конф. [Актуальні питання сучасної аграрної науки], (Умань, 21 листопада 2019 р.). Київ: Видавництво «Основа», 2019.  С. 215-217.

4. Харенко А.О. Теоретичні основи маркетингової діяльності виробників продукції скотарства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції [Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення], (Умань, 2-3 червня 2020 р.). Ч. 2. С. 43-48.

5. Харенко А.О. Ціноутворення, політика розподілу та просування молокопереробних підприємств Черкаської області V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні:  від теорії до практики», (Умань, 23 жовтня 2020 р.). Умань, 2020. С. 144-148.

6. Харенко А.О., Кулішенко Є.М. Теоретичні основи маркетингового менеджменту підприємств сільськогосподарського машинобудування : матеріали  ХІІ Всеукраїнської наукової конференції [Актуальні питання сучасної економіки], (Умань, 21 грудня 2020 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. С. 71-76.

7. Харенко А. О. Маркетингові фактори впливу на формування пропозиції молокопродуктів на регіональному ринку: матеріали ХVI міжн. наук.-практ. конф. [Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин], (Умань, 24 трав. 2021 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. С. 53-55.

8. Харенко А. О. Розподіл та просування продукції підприємствами сільськогосподарського машинобудування на прикладі ПрАТ «Уманьферммаш» :  матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА МАРКЕТИНГ: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ], (Черкаси, 27 трав. 2021 р.). Черкаси:  Видавець Чабаненко Ю. А., 2021. С. 311-313.

9. Харенко А.О. Стратегії товарної політики товаровиробників на ринку комбікормів України : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференція кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні:  від теорії до практики»,  (Умань, 23 жовтня 2021 р.). Умань, 2021. С. 144-148.

10. Харенко А.О. Просування послуг елеваторними підприємствами України : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції [Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес], (Черкаси, 27 квітня 2022 р.). Черкаси: ЧДТУ, 2022.  С. 74-76.

11. ANDRII KHARENKO. DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF MARKETING SYSTEM OF THE GRAIN INDUSTRY OF UKRAINE // Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (March 31 - April 1, 2022) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Aleksander Sapiński, Tallinn: Teadmus OÜ, 2022, pp. 14-16.

12. Харенко А. О. Трансформація вітчизняних логістичних потоків на ринку зерна в умовах війни з РФ:  матеріали ХVII міжн. наук.–практ. конф. [Аспекти стабільного розвитку економіки], (Умань, 26 трав. 2022 р.). Умань, 2022. С. 69-71.

13. Харенко А.О. Трансформація рекламного ринку України в умовах підвищення негативного впливу факторів зовнішнього макросередовища : матеріали VІI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференція кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні:  від теорії до практики»,  (Умань, 25 жовтня 2022 р.). Умань, 2022. С. 180-182.

14. Харенко А.О. Логістична складова реалізації експортного потенціалу аграрного сектору України : матеріали XIV Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю. (Умань, 15 листопада 2022 р.). Умань :УНУС. 2022. С. 215-217.

15. ANDRII KHARENKO. DIRECTIONS FOR IMPROVEMENT OF THE UKRAINIAN CROP PRODUCTION EXPORT DISTRIBUTION SYSTEM // Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (November 10-11, 2022) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Yuliia Popova, Tallinn: Teadmus OÜ, 2022, pp. 7-9.

16. Харенко А.О. Методичні підходи до визначення напрямів вдосконалення рекламної діяльності підприємства (на прикладі ТОВ «Стандарт Будівельний») : матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Комунікативні маркетингові стратегії в умовах обмеженого бюджету». (Полтава, 28 листопада - 8 січня 2023 р.). Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 37-41.

17. Харенко А.О. Маркетингові комунікації на ринку ріелторських послуг: матеріали ХVIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки». (Умань, 25 травня 2023 р.). Умань :УНУС. 2023. С. 108-109.

Відповідність ліцензійним вимогам

Профіль в GoogleАкадемія

Профіль в ORCID