+38 (04744) 3-18-24
Меню

Корман Ірина Іванівна

Корман Ірина Іванівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент

 

1. Дисципліни, що викладаються: «Маркетингові дослідження», «Логістика і комунікації у захисті рослин», «Управління каналами розподілу», «Збутова політика та мерчандайзинг», «Електронна комерція», «Інтернет-маркетинг», «Реклама і рекламна діяльність» .

2. Базова освіта: ОКР «спеціаліст», спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація економіста (диплом ЕР №13636099 від 03 червня 2000 р.);

3. Науковий ступінь: кандидат економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (диплом ДК №029193 від 30 червня 2015 р.)

4. Вчене звання: доцент кафедри маркетингу (атестат АД № 001172 від 05 липня 2018 р.)

5. Останнє підвищення кваліфікації: 

 «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 25 жовтня - 5 листопада 2021 р., ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП України. Свідоцтво  СС 00493706/015328-21. Реєстраційний номер 15328.

Цикл тренінгів Lifecell Digital Academy. Сертифікат №111 від 16.12.2022 р.

Курс «Цифровий маркетинг» на базі платформи Prometeus. Сертифікат виданий 17.01.2023 

Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» на базі платформи Prometeus. Сертифікат виданий 20.01.2023 

Курс «Підприємництво: Хто ваш клієнт?» на базі платформи Prometeus. Сертифікат виданий 17.02.2023

Проект з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge: Коучинг, менторство та наставництво», 15-17 травня 2023 р. Сертифікат №147

Міжнародне підвищення кваліфікації на тему: «НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА  ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» 26 червня - 03 липня 2023 року м. Люблін (Республіка Польща). Сертифікат №14664 від 03.07.2023 

6. Міжнародне наукове стажування:  «Особливості фінської системи освіти» 15 листопад - 24 грудня 2021 р., Західно-Фінляндський      Коледж, м. Гуйттінен (Фінляндія) // «Specificity of Finnish Education System», 15.11-24.12.2021, West Finland College, Huittinen (Finland). Сертифікат № 10122021.

  Професійна діяльність

В 2000 р. закінчила економічний  факультет Уманського державного педагогічного університету. З 2008 р. працює викладачем кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва. В 2015 року захистила дисертацію, присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук .

Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 20 років

Тема наукового дослідження: «Маркетингова діяльність підприємств на ринку рибної продукції в умовах євроінтеграції».

Кількість друкованих праць і методичних розробок - більше 60.

З 2021 року – член Української асоціації маркетингу (сертифікат № 598)

 

Останні наукові публікації:

Статті у фахових виданнях:

 1. Корман І.І. Аналіз вітчизняного ринку консервованих фруктів та ягід. Соціально-економічні засади формування економічної системи України: кол. моногр./ за ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: «Сочинський М.М.», 2019. – С.152-159
 2. Korman I., Revutska A., Tsymbalyuk Y. Fish and seafood market research in Ukraine. // Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development. Vol. 8, 2019, no. 2 pp. 78–81
 3. Корман І.І. Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку риби та рибопродуктів. Підприємництво та інновації, №12, 2020, С. 49-54. URL: https://doi.org/10.37320/2415-3583/12.8
 4. Вплив мерчандайзингу на поведінку споживачів /Д.К.Семенда, І.І.Корман, О.В.Семенда// Східна Європа: економіка, бізнес та управління. №1(28). 2021. С.42-46. URL: DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.28-8.
 5. Маркетингове дослідження каналів розподілу / Корман І.І., Семенда О.В., Осадчук Н.В.// Економіка та суспільство. №29. 2021. URL: DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-29
 6. Теоретичні підходи до формування наукових гіпотез в маркетингу / Пенькова О.Г., Корман І.І., Семенда О.В.// Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. №8. 2021. С.42-48. URL: https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.8.6
 7. Формування попиту та стимулювання збуту на вітчизняному ринку рибної продукції / Корман І.І., Семенда О.В., Гаєнко В.І. // Підприємництво та інновації. №19. 2021. С.19-26. URL: DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/19.3
 8. Корман І.І., Цимбалюк Ю.А., Ролінський О.В. Стан іноземного інвестування в Україні. Економіка та суспільство. 2021. № 31. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-25
 9. Семенда О.В. Корман І.І. Методика проведення маркетингових досліджень поведінки споживачів у віртуальному середовищі. «Věda a perspektivy».  №1(8). 2022. С. 60-71. DOI:  https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-1(8)-60-71
 10. Семенда Д.К., Корман І.І., Семенда О.В. Оцінка кон'юнктури та споживчих переваг на ринку сиру України. Агросвіт. 2022. № 3. С. 77–88. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.77
 11. Корман І.І., Лементовська В.А., Семенда О.В. Маркетингове дослідження ринку молока та молочних продуктів України. Економіка та держава. № 4. 2022. С. 62–68. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.62
 12. Пенькова О.Г., Корман І.І., Семенда О.В. Маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 9-10. С. 16–23. DOI: 10.32702/2306-6814.2022.9-10.16
 13. Семенда О.В., Корман І.І. Інструменти лідогенерації в цифровому маркетингу для формування попиту споживачів. Ефективна економіка. 2023. №2. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.22

 14. Корман І.І., Семенда О.В. Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку зерна в умовах війни. Збірник наукових праць "Вчені записки". 2023. № 31 (2). С. 107-119

 15. Макушок О.В.,  Корман І.І.,  Лементовська В.А. Практичні аспекти формування ефективної маркетингової стратегії.  Інвестиції: практика та досвід. № 13. 2023. с.67-72. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.13.67  URL: https://nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1765

 

Статті у виданнях, що входять до науко метричних баз даних Scopus, Web of Science:

1. Prospect for the market turnover of agricultural land in Ukraine / M.Koroteyev, I.Korman, O.Manziy, OlhaSemenda, OlenaSemenda // Problems and Perspectives in management. – Volume 15. – Issue 2. – 2017. – pp.344-354 (Scopus)

2. Lesia Barabash, Alla Osipova, Irina Korman, Natalia Olyadnichuk and Oksana Froter, «Strengthening the Financial Components of State Regulation of Agricultural Production in Ukraine». Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-5-7, 4–5 November 2020, Granada, Spain, p 7999-8014.

3. Dmytro Semenda, Olha Semenda, Nataliia Blenda, Diana Sokovnina, Iryna Korman (2021) Organic products market in Ukraine: state and prospects of development. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain, ISBN: 978-0-9998551-7-1, ISSN: 2767-9640 (Web of Science)

4. Penkova, O., Lementovska, V., Sokovnina, D., Korman, I., & Semenda, O. (2021). Developing a marketing strategy to improve the market activities of agricultural and processing enterprises, using the policy of “Goodvalley” as an example. Scientific Horizons, 24(11), 92-100. DOI: 10.48077/scihor.24(11).2021.92-100  (Scopus)

 

 Матеріали науково-практичних конференцій

 1. Корман І.І. Сучасний стан та перспективи вітчизняного ринку реклами / О.В. Макушок, І.І. Корман// Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 22-23 вересня 2017 р.); за заг.редакцієюд.е.н., проф. Синчака В.П. – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 2017. – с.136-137.
 2. Корман І.І. Сувенірна продукція як засіб стимулювання збуту/ І.І.Корман// Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 травня 2018 р. – Умань,: Видавець «Сочинський М.М.»,2018. – С.52-54
 3. Корман І.І. Використання методів непрямого маркетингового ціноутворення в умовах трансформації економіки / І.І.Корман // Міжрегіональна взаємодія логістичних систем в умовах  трансформації економіки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 18-19 травня 2018 р. / Редкол.: Школьний О.О. (відп. ред.) та ін. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – С. 64-67
 4. Корман І.І. Поняття і специфіка рекламного продукту / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення і розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2017 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2017. – С. 56-59
 5. Корман І.І., Волочан Є.С. Особливості маркетингової цінової політики на споживчому ринку / І.І.Корман, Є.С.Волочан // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2018 р. – м. Умань : Видавець «Сочинський М.М.», 2018. – С.69-72
 6. Корман І.І. Сучасний стан та перспективи розвитку рекламного ринку України \ матеріали ХIIIміжн. наук.–практ. конф. [Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин], (Умань, 30 – 31 трав. 2019 р.). Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С. 38-39.
 7. Корман І.І. Сучасний стан сільського господарства в Україні / матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції [Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики], (Умань, 25 жовтня 2019 р.). Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С. 56-59.
 8. Корман І.І., Меренкова Ю.В. Сучасний стан та особливості розвитку роздрібних торговельних мереж України / матеріали XI Всеукраїнської наукової  конференції [Актуальні питання сучасної економіки], (Умань, 20 грудня 2019 р.). Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С.
 9. Корман І.І. Стан та перспективи застосування цифрового маркетингу в діяльності посередницьких підприємств. Формування інституціонального середовища розвитку економіки України. Умань: ВПЦ «Візаві». 2019. С. 135-140
 10. Корман І.І. Використання методів ціноутворення в управлінні продажем / матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва [Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики], (Умань, 23 жовтня 2020 р.). C.49-52
 11. Корман І.І. Аналіз ефективності заходів мерчандайзингу у роздрібній торгівлі / Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького [Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку], (Черкаси, 27 травня 2021 р.). С. 277-280
 12.  Корман І.І. Стан вітчизняного ринку продукції рослинництва: виробництво та споживання / матеріали XIІ Всеукраїнської наукової  конференції [Актуальні питання сучасної економіки], (Умань, 21 грудня 2020 р.). С.20-23.
 13. Корман І.І., Гаєнко В.І. Аналіз українського ринку рибної продукції. Матеріали XIІІ Всеукраїнської наукової конференцію [Актуальні питання сучасної економіки], (21 грудня 2021 р.,  м. Умань).
 14. Корман І.І. Проблеми та перспективи українського ринку риби в умовах війни. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 26 травня 2022 р. Умань : 2022. С. 59-61.
 15. Корман І.І. Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку: теоретичний аспект. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2022 р. Умань: УНУС, 2022.
 16. Корман І.І. Семенда О.В. Роль digital-маркетингу для розвитку підприємництва. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]: Зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції. К.: КНЕУ, 2023. 478с. С.305-309.

 17. Корман І.І., Семенда О.В., Мазур Ю.П. Лідогенерація як складова СRМ. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЛОГІСТИКИ В АГРОПРОДОВОЛЬЧІЙ СФЕРІ» (23 березня 2023 року). м. Умань, УНУС, с.64-66

 18. Korman I., Semenda O. PECULIARITIES OF MARKETING APPLICATIONS IN UKRAINIAN AGRICULTURE. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices: Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (April 28-29, 2023) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Tallinn: Teadmus OÜ, 2023, 210 p. Р.140-142.

 19. Корман І.І., Мазур Ю.П., Пархоменко Л.А. Перспективи автоматизації сільськогосподарського виробництва. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (21 березня 2023). Полтава, 2023. – 415 с.

 20. Корман І.І. MARKETING IN INSURANCE. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХVІІI Міжнародної науково-практичної конференції. 25 травня 2023 р. Умань : 2023. 116 с. С.101-103  

Методичні вказівки:

1. Корман І.І. Управління продажем та мерчандайзинг: методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» початковий (короткий цикл). Умань: УНУС. 2020. 60 с.

2. Корман І.І. Управління продажем та мерчандайзинг: методичні вказівки для практичних та семінарських занять здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» початковий (короткий цикл). Умань: УНУС. 2020. 36 с.

3. Корман І.І. Маркетингові дослідження: методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» початковий (короткий цикл). Умань: УНУС. 2021. 27 с.

4. Корман І.І. Маркетингові дослідження: методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» перший рівень (бакалаврський). Умань: УНУС. 2021. 27 с.

5. Корман І.І. Маркетингові дослідження: Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» початковий (короткий цикл). Умань: УНУС. 2021. 48 с.

6. Корман І.І. Маркетингові дослідження: Методичні вказівки для практичних та семінарських занять здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» початковий (короткий цикл). Умань: УНУС. 2021. 35 с.

7. Корман І.І. Маркетингові дослідження: Методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» ОР перший (бакалаврський). Умань: УНУС. 2021. 48 с.

8. Корман І.І. Маркетингові дослідження: Методичні вказівки для практичних та семінарських занять здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» ОР перший (бакалаврський). Умань: УНУС. 2021. 35 с.

9. Корман І.І. Управління каналами розподілу: методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» перший рівень (бакалаврський). Умань: УНУС. 2021. 27 с.

10. Корман І.І. Збутова політика та мерчандайзинг: методичні вказівки для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» початковий (короткий цикл). Умань: УНУС. 2022. 60 с.

11. Корман І.І. Збутова політика та мерчандайзинг: методичні вказівки для практичних та семінарських занять здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» початковий (короткий цикл). Умань: УНУС. 2022. 36 с.

12. Корман І.І. Управління каналами розподілу: Методичні вказівки для практичних та семінарських занять здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» ОР перший (бакалаврський). Умань: УНУС. 2022. 29 с.

 

Авторські свідоцтва:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір:

 1. Стаття Корман І.І. Прогноз цін на вітчизняному ринку риби та морепродуктів // Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 21. – С. 38-43. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83386

2. Стаття Корман І.І. Аналіз вітчизняного ринку риби та морепродуктів і факторів, що визначають поведінку споживачів на цьому ринку / І.І. Корман // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця. – 2012. – №4. – С. 50-55.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 83387

3. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Удосконалення цінової політики підприємств по переробці риби та морепродуктів». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99140

4. Стаття Prospect for the market turnover of agricultural land in Ukraine / M.Koroteyev, I.Korman, O.Manziy, Olha Semenda, Olena Semenda // Problems and Perspectives in management. – Volume 15. – Issue 2. – 2017. – pp.344-354. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99141

5. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук «Удосконалення цінової політики підприємств по переробці риби та морепродуктів». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №100553

6. Стаття «Семенда О.В., Корман І.І. Інструменти лідогенерації в цифровому маркетингу для формування попиту споживачів. Ефективна економіка. 2023. №2. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.22» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №118670 від 02.05.2023. 

7. Стаття «Семенда Д.К., Корман І.І., Семенда О.В. Оцінка кон'юнктури та споживчих переваг на ринку сиру України. Агросвіт. 2022. № 3. С. 77–88. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.77». Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №119824 від 16.06.2023. 

Відповідність ліцензійним вимогам

Профіль в GoogleАкадемія

Профіль в ORCID