+38 (04744) 3-18-24
Меню

Лементовська Валентина Анатоліївна

Лементовська Валентина Анатоліївна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

 

1.Дисципліни, що викладаються:  Маркетинг, Маркетингове ціноутворення, Комунікаційна діяльність, Ціноутворення, Економічний механізм маркетингу, Маркетингова товарна політика, Маркетинг послуг, Екологічний маркетинг.

 

2. Базова освіта: 

ОКР «спеціаліст», спеціальність «Маркетинг», кваліфікація спеціаліст з маркетингу (диплом С15 №116475 від 22.10.2015 р.);

ОКР «магістр», спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація магістр з менеджменту організацій (диплом ЕР №27715197 від 16 червня 2005 р.).

 

3. Науковий ступінь: кандидат економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (диплом ДК № 059653 від 01 липня 2010 року.)

Тема кандидатської дисертації: «Формування та ефективність використання кадрового потенціалу сільськогосподарських підприємств»

 

4. Вчене звання: доцент кафедри маркетингу (атестат 12ДЦ №035460 від  31.05. 2013 р.),

 

 5. Останнє підвищення кваліфікації:  Національний університет біоресурсів і природокористування: «Науково-педагогічні працівники з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності». Свідоцтво № СС 00493706/015331-21  від  05.11.2021р.

 

6. Міжнародне стажування: Міжнародне післядипломне практичне стажування «Новітні та інноваційні методики навчання», організоване Малопольською школою державного управління Краківського економічного університету  (01-26 березня 2021р.) Сертифікат NR2629/MSAP/2021

 

Професійна діяльність

У 2005 році закінчила Уманський державний аграрний університет.  З 2007 р. і по нині працює викладачем/доцентом Уманського національного університету садівництва.

Тема наукового дослідження: «Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності підприємств ».

Має понад 95 наукових праць і методичних розробок.

 Останні наукові публікації:

Статті : 

 1. Penkova Oksana, Kharenko Andrii, Lementovska Valentyna, Poberezhets Ivan The influence of raw material factors and demand factors on the formation of supply of products by milk-processing enterprises on the regional market: Ukrainian experience// The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries. 2021. рр.594-603 URL : https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-69221-6_45(Scopus)
 2. Penkova, O.,Lementovska, V.,Sokovnina, D.,Korman, I.,Semenda, O. Developing a Marketing Strategy to Improve the Market Activities of Agricultural and Processing Enterprises, Using the Policy of “Goodvalley” as an Example(Article). Scientific Horizons. Volume 24, Issue 11, 2021, Pages 92-100 DOI: 10.48077/scihor.24(11).2021.92-100
 3. Пенькова О.Г., Харенко А.О., Лементовська В.А. Маркетингові дослідження ставлення студенства до органічних продуктів харчування // Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». 2020. №3-4. С.133-139. URL http://www.inneco.org/index.php/innecoua/article/view/573/638
 4. Пенькова О.Г., Харенко А.О., Лементовська В.А. Маркетингова товарна політика молокопереробних підприємств Черкаської області // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. № 1. Серія „Економічні науки”. 2020. С. 17-32. URL http://visen.knau.kharkov.ua/visn2020_1.html
 5. Лементовська В.А., Харенко А.О. Інноваційні форми комунікаційної діяльності в маркетингу // Журнал «Інвестиції: практика та досвід». № 19-20. 2020. С. 59-63. URL: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7177&i=9
 6. Саковська О. М., Лементовська В. А. Використання маркетингового підходу у процесі формування ціни на інклюзив-тур. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 80–83. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4764&i=13 
 7. Корман І. І., Лементовська В. А., Семенда О. В. Маркетингове дослідження ринку молока та молочних продуктів України. Економіка та держава. 2022. № 4. С. 62–68. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.62
 8. Пенькова О. Г., Харенко А.О., Лементовська В.А. Економічний механізм маркетингу вітчизняних середніх підприємств аграрного бізнесу. «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва». 2022. Ч.2. С 311-319. DOI: 10.31395/2415-8240-2022-100-2-311-319.
 9. Семенда О.В., Лементовська В.А., Подолинний Д.С. Упровадження новітніх інструментів маркетингової комунікації для формування лояльної поведінки споживача. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. №4(31). 2021. С.73-77.   DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.31-11
 10. Кожухівська Р. Б., Саковська О. М., Лементовська В. А.Сільський (зелений) туризм як інноваційна форма підприємницької діяльності на Черкащині: маркетинговий аспект. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2023. Серія: «Економічні науки» 69. С.115-122. DOI: 10.25313/2520-2294-2023-1-8555
 11. Макушок О.В.,  Корман І.І.,  Лементовська В.А. Практичні аспекти формування ефективної маркетингової стратегії.  Інвестиції: практика та досвід. № 13. 2023. с.67-72. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6814.2023.13.67  URL: https://nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/1765  

Тези :

 1. Лементовська В.А., Подзігун С.М.  Теоретичні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємства. . Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2018р. Умань: УНУС, 2018. С. 91-97.
 2. Лементовська В.А., Савелюк К.І. Еволюція розуміння аграрного маркетингу, його принципи, концепції та функції. Актуальні питання аграрної науки, присвяченої 150-річчю заснування факультету агрономії Уманського НУС., матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 18 листопада 2018р.,  Київ: Видавництво «Основа». 2018. С.97-100.
 3. Бондаренко Н.В., Лементовська В.А. Вплив маркетингу на розвиток банківського сектору. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2018р. Умань: УНУС, 2018. С.269-272.
 4. Лементовська В.А., Бортник Т.І.  Стан та тенденція розвитку маркетингової діяльності фармацевтичного підприємства. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 30 – 31 травня 2019 р. Умань. Видавець «Сочінський М.М.».2019. С. 17-19.
 5. Лементовська В.А., Бортник Т.І.  Особливості товарної політики на ринку фармацевтичних товарів України Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 30 – 31 травня 2019 р. Умань. Видавець «Сочінський М.М.».2019. С. 19-21.
 6. Лементовська В.А., Головенко В.В.  Теоретичні основи маркетингової товарної політики. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2019 р. Умань: УНУС, 2019. С.70-73.
 7. Лементовська В.А., Костюк А.М.   Особливості формування світового ринку мінеральних добрив. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2019 р. Умань: УНУС, 2019. С.73-77.
 8. Лементовська В.А. Теоретичні аспекти формування логістичної інформаційної системи на підприємстві. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 23 жовтня 2020 р. Умань: УНУС, 2020. С.62-66.
 9. Лементовська В.А., Бортник Т.І. Теоретичні основи формування конкурентних переваг підприємства. Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: теорія методологія та практика/ під ред.., д.е.н. професора О.О. Непочатенко . Умань. 2020.  с. 216-220.
 10. Лементовська В.А. Формування стратегії ціноутворення туристичних послуг.  Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2021 р. Умань: УНУС, 2021. С. 161-164.
 11. Лементовська В.А. Вплив зміни цін та доходів населення на обсяги попиту на молокопродукти у Черкаській області.  Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. 24 травня 2021 р. Умань: 2021. С.34-36.
 12. Лементовська В.А. Маркетинг соціальних мереж – ефективний інструмент маркетингових комунікацій.  Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 26 травня 2022 р. Умань: 2022. 221с.
 13. Лементовська В.А.. Маркетинг банківських установ. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2022р. Умань: УНУС, 2022. 185с. С.126-128.
 14. Лементовська В.А. Тенденції розвитку маркетингу в соціальних мережах. Матеріали XIV Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю «Актуальні питання сучасної економіки», 15 листопада 2022 року. Умань: УНУС, 2022.

 

Відповідність ліцензійним вимогам

Профіль в GoogleАкадемія

Профіль в ORCID