+38 (04744) 3-18-24
Меню

Пенькова Оксана Георгіївна

Пенькова Оксана Георгіївна Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Посада: завідувач кафедри маркетингу

 

1. Дисципліни, що викладаються: Маркетинг, Методологія наукових досліджень з основами методики викладання, Міжнародний маркетинг, Педагогіка та методика викладання економічних дисциплін, Маркетинг територій

 

2. Базова освіта: ОКР «Спеціаліст», спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація економіста (диплом ЕР №21021080 від 15 червня 2002 р.)

 

3. Науковий ступінь:

 доктор економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління національним господарством» (диплом ДД №002392 від 10 жовтня 2013 р.);

 Тема докторської дисертації   «Науково-методологічні засади розроблення стратегії соціально-економічного розвитку на довгострокову перспективу».

 

кандидат економічних наук зі спеціальності «Організація управління, планування і регулювання економікою» (диплом ДК №040715 від 10 травня 2007 р.);

 Тема кандидатської дисертації «Організаційно-методичні засади моніторингу інвестиційної діяльності».

 

4.  Вчене звання: професор кафедри маркетингу (атестат АП № 004827 від  23.12.2022 р.)

 

5. Останнє підвищення кваліфікації:

1. Національний університет біоресурсів і природокористування: «Інноваційна спрямованість  педагогічної діяльності» Свідоцтво № СС 00493706/015336-21

2. Малопольська школа державного управління Краківського економічного університету; «Новітні та інноваційні методики навчання»; сертифікат № 2671/MSAP/2021 (01-26 березня 2021р.)

3. Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору: «Інноваційні освітні технології: Європейський досвід та його європейський досвід та його застосування у підготовці фахівців з економіки та менеджменту» (13.02-26.03.2023р.); сертифікат від 26.03.2023

 

Професійна діяльність

 У 2002 році закінчила економічний факультет Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та отримала кваліфікацію «економіст».

 2002-2006 роки - викладач кафедри економіки та фінансів Уманської філії Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу.

 З 01.09.2006 – викладач кафедри економічної теорії та маркетингу Уманського державного аграрного університету.

 23 листопада 2006 року в Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-методичні засади моніторингу інвестиційної діяльності». У травні 2007 року отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.02 –  організація управління, планування і регулювання економікою.

 З 1.11.2007 по 31.10.2010 навчалася в докторантурі Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України.

 17 червня 2010 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Пеньковій О.Г. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії.

 З 01.11.2010 року - доцент кафедри економічної теорії Уманського національного університету садівництва.

 20 червня 2013 року в Київському національному університеті технологій та дизайну Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України захистила докторську дисертацію на тему: «Науково-методологічні засади розроблення стратегії соціально-економічного розвитку на довгострокову перспективу».

 Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10 жовтня 2013 року Пеньковій О.Г. присуджено науковий ступінь доктора економічних наук із спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

 З 1 вересня 2016 року очолює кафедру маркетингу Уманського національного університету садівництва.

 

Останні наукові публікації:

 Економічна теорія: Навч.посіб./ Мудрак Р.П., Костюк В.С. та ін..– Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 720 с.

 

Статті:

 Zelic V., Dronova T., Penkova O., Kabanova O., Travin V. (2023). Content marketing as an effective component of business promotion. Journal of interdisciplinary research. Рр. 86-93.

Сус Т.Й., Стояненко І.В., Пенькова О.Г., Макушок О.В. Оцінка впливу інноваційного потенціалу ресурсозабезпечення на фінансову ефективність аграрного сектора економіки України. Академічний огляд. 2023. № 2 (59). С. 113-130.

Пенькова О.Г., Харенко А.О. Маркетинговий аналіз середовища функціонування аграрних підприємств // Вісник аграрної науки Причорномор'я, 2023. Том 27. № 2. С. 28-40.

Пенькова О. Г. Використання посередників при здійсненні збутової діяльності фармацевтичними підприємствами. Інноваційна економіка. 2023. № 1 [93]. С. 131-136.

Пенькова О.Г., Харенко А.О. Тенденції розвитку рекламних технологій на ринку нерухомості // Зб. наук. праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2023. Вип. 102. Ч. 2. С. 222-234.

Пенькова О. Г., Харенко А. О.  Трансформація маркетингової логістики експорту української продукції рослинництва в умовах повномасштабної війни з рф. Науковий вісник МДУ. Серія "Економіка", 2023. Том 10, № 1. С. 37-48.

Прокопчук О. Т., Пенькова О. Г., Харенко А. О. Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю у страховому бізнесі. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / Редкол.: О. О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2022. Вип. 101. Ч. 2 : Економічні науки. С. 120-130. 

Penkova O., Zakharchuk O., Blahun I., Berher A., Nechytailo V., Kharenko A. (2022). Price monitoring automation with marketing forecasting methods. International Journal of Computer Science and Network Security. VOL.22. №9. рр. 471-480. (Web of Science)

Пенькова О.Г., Харенко А.О., Лементовська В.А. Економічний механізм маркетингу вітчизняних середніх підприємств аграрного бізнесу. Збірник наук. праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2022. Вип. 100. Ч. 2. С. 311 – 319.

Пенькова О.Г., Харенко А.О. Практика застосування концепції соціально відповідального маркетингу міжнародними компаніями під час російсько-української війни. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2022. Т.27. Вип. 2 (92). С. 44-49.

Пенькова О.Г., Семенда О.В. Теоретичні основи проведення наукових досліджень здобувачами вищих навчальних закладів: огляд літератури як методологія дослідження. Наукові інновації та передові технології. № 4(6). 2022. С.164-176.

Пенькова О.Г., Корман І.І., Семенда О.В. Маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 9-10. С. 16–23.

Penkova, O., Lementovska, V., Sokovnina, D., Korman, I., & Semenda, O. (2021). Developing a marketing strategy to improve the market activities of agricultural and processing enterprises, using the policy of “Goodvalley” as an example. Scientific Horizons, 24(11), 92-100. (Scopus)

Penkova O., Kharenko A., Lementovska V., Poberezhets I., Nehanov V. The Influence of Raw Material Factors and Demand Factors on the Formation of Supply of Products by Milk-processing Enterprises on the Regional Market: Ukrainian Experience // The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries. 2021. pp 594-603. (Scopus)

Пенькова О.Г., Харенко А.О., Кулішенко Є.М. Організація управління маркетинговою діяльністю підприємства сільськогосподарського машинобудування на внутрішньому та зовнішньому ринках. Збірник наукових праць Уманського НУС. Серія економіка. Випуск 98 Частина 2, 2021. С. 153-165.

Пенькова О.Г., Харенко А.О., Кулішенко Є.М. Адаптація маркетингової стратегії підприємств сільськогосподарського машинобудування до умов внутрішнього і міжнародного ринків Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія „Економічні науки”. 2021. № 2. Т. 1. С. 35-50.

Пенькова О.Г., Харенко А.О., Соковніна Д.М. Використання інструментарію маркетингу послуг елеваторами України. Економіка та суспільство. 2021. №29. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/579/555

Пенькова О.Г., Корман І.І., Семенда О.В. Теоретичні підходи до формування наукових гіпотез в маркетингу. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2021. №8. С. 42-48.

Пенькова О.Г., Харенко А.О., Цимбалюк Ю.А. Тенденції та перспективи розвитку ринку круп’яних виробів в Україні. Науковий вісник МДУ. Мукачево: Видавництво МДУ, 2020. Вип. 1 (13). Серія «Економіка». С. 38-44.

Пенькова О.Г., Харенко А.О., Лементовська В.А. Маркетингові дослідження ставлення студенства до органічних продуктів харчування. Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». 2020. №3-4.

Pen'kova, О., Kharenko, А. and Nevlad, V. (2020), “Advertising concepts of the promotion of the production of milk processing enterprises in cherkasy region”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 15-16, pp. 22–27.

Пенькова О.Г., Харенко А.О., Лементовська В.А. Маркетингова товарна політика молокопереробних підприємств Черкаської області. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. № 1. Серія «Економічні науки». 2020. С. 17-32.

Braslavska O. V., Penkova O. H.,  Plets I. I.,  Sus T. Y.,  Biloshkurska N. V.,  Biloshkurskyi M. V.  (2020), “Management of the higher education institutions innovative potential: formalization and evaluation”, Revista Inclusiones. Vol: 7 num 4.  624-645. (Web of Science)

Кірдан О.Л., Пенькова О.Г. Методика викладання у вищій школі - фундаментальний складник підготовки доктора філософії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 71. С. 32-37.

Пенькова О.Г., Харенко А.О., Рибчак В.І. Теоретичні аспекти формування маркетингових стратегій аграрних підприємств// Кол.моногр. Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства: теорія, методологія та практика. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. С. 30-36.

 

Тези:

 Пенькова О.Г. Специфічні особливості нерухомості як об’єкта рекламування. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХVІІI Міжнародної науково-практичної конференції. 25 травня 2023 р. Умань : 2023. С. 105-107.

Penkova O. Changes in marketing communications of business on the ukrainian market during martial law. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices : Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (November 10-11, 2022) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Yuliia Popova, Tallinn: Teadmus OÜ, 2022, 52 p. pp.5-7.

Пенькова О.Г. Проблеми вибору маркетингової експортної стратегії вітчизняними виробниками готових харчових продуктів. Актуальні питання сучасної економіки : матеріали ХІV Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю, 15 листопада 2022 р. – Умань :УНУС. 2022. С.194-196.

Пенькова О.Г. Пріоритетні напрями розвитку територіального маркетингу в Україні. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2022р. Умань. 2022. С. 36-38.

Penkova O. Priority directions of formation of the marketing system of Ukrainian producers of mineral fertilizers. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices: Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (March 31 - April 1, 2022) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Aleksander Sapiński, Tallinn: Teadmus OÜ, 2022, 186 p. рр. 20-23.

Пенькова О.Г. Соціо-психологічні фактори впливу на поведінку споживачів на ринку органічних продуктів харчування. Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес [текст]: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 27 квітня 2022 р. // Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: ЧДТУ, 2022. – 91 с. С. 57-61.

Пенькова О.Г. Тенденції коригування маркетингових стратегій міжнародних компаній на ринку рф в умовах російсько-української війни. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 26 травня 2022 р. Умань: 2022. 221с. С. 65-67.

Пенькова О.Г. Пріоритетні напрями розвитку територіального маркетингу в Україні. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2022р. Умань: УНУС, 2022. 185с. С.36-39.

Пенькова О.Г. Маркетингові фактори впливу на вибір молокопродуктів: огляд літератури. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2021 р.) Умань: Видавець «Сочінський М.М», 2021. С. 44-47.

Пенькова О.Г. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємств сільськогосподарського машинобудування. Всеукраїнська науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку». До 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 27 травня 2021р. м.Черкаси. С.288-291.

Пенькова О.Г. Маркетингові фактори попиту на ринку комбікормів. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2021р. Умань, 2021. С. 311-314.

Пенькова О.Г., Холявіцька К.С. Використання інструментів маркетингу в стратегії розвитку об'єднаних територіальних громадах. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 23 жовтня 2020р. Умань, 2020. С. 94-98.

Пенькова О.Г. Особливості маркетингу органічних продуктів // Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку в умовах ринкових відносин», 30-31 травня 2019 р. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С. 76-77.

Пенькова О.Г.  Особливості формування попиту та пропозиції на ринку круп’яних виробів в Україні. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу УНУС «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2019 р. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2019. С.101-104.

 

Відповідність ліцензійним вимогам

Профіль в GoogleАкадемія

Профіль в ORCID