+38 (04744) 3-18-24
Меню

Семенда Ольга Володимирівна

Семенда Ольга Володимирівна Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент

 

1. Дисципліни, що викладаються: «Основи наукових досліджень та академічна доброчесність», «Поведінка споживачів», «Комерційна діяльність», «Цифровий маркетинг», «Логістика», «Логістичний менеджмент», «Маркетинг в соціальних мережах»

2. Базова освіта: ОКР «спеціаліст», спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту (диплом ЕР №37523667 від 23 жовтня 2009р.);

3. Науковий ступінь: кандидат економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (диплом ДК №032487 від 15 грудня 2015р.)

4. Вчене звання: доцент кафедри маркетингу (атестат АД №007583 від  15.04.2021р.)

5. Останнє підвищення кваліфікації: 

- Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з економічних наук «Науково-практичні аспекти сучасної економічної освіти та науки: інновації, діджиталізація, інтеграція – ІДІ» (15 листопада – 26 грудня 2021 року). Міжнародний університет бізнесу і права. Центр українсько-європейського наукового співробітництва. №ADV-151136-ECO dated 26.12.2021

- Участь у проекті з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Briz Bridge», присвячений розвитку soft-skills викладача. 11-14.07.2022. Сертифікат №748.

- Курс через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». 07.10.2021-07.11.2021. Ідентифікаційний номер сертифікату: 9688f7027fcc40e6bede2c3c421f8723 (https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/9688f7027fcc40e6bede2c3c421f8723)  

- Курс через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus:  «Підприємництво: Хто ваш клієнт?» від Школи менеджменту Слоана Массачусетського технологічного інституту. Сертифікат виданий 18.01.2022. Ідентифікаційний номер сертифікату: b35ed40e8b2142d69be6bbe1c65abc2f (https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/b35ed40e8b2142d69be6bbe1c65abc2f)

- Курс «Цифрові інструменти Google для освіти» базовий рівень. Навчання відбулося за дистанційною формою в період із 25 липня до 07 серпня 2022 року. ТОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат №GDTfE-01-12559

- Курс «Цифрові інструменти Google для освіти» середній рівень. Навчання відбулося за дистанційною формою в період із 08 серпня до 16 серпня 2022 року. ТОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат №GDTfE-01-С-07414

- Курс «Цифрові інструменти Google для освіти» поглиблений рівень. Навчання відбулося за дистанційною формою в період із 15 серпня до 21 серпня 2022 року. ТОВ «Академія цифрового розвитку». Сертифікат №GDTfE-01-П-01411

- Курс через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: «Цифровий маркетинг». 15.08.2022. Автентичність сертифікату можна перевірити за посиланням: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/69ed79db71174cab930bb0980f4bfbc7

- Курс через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: «Як будувати бізнес онлайн». 16.08.2022. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за посиланням: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/6bce5977125e4af695284af7a1bdc70a 

- Курс через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: «Успішний стартап: від ідеї до масштабування». 24.02.2023. Автентичність сертифікату може бути перевірена за посиланням: https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/aa14354396d94d5bb789b6a728b94875

- Підвищення кваліфікації «Сталий розвиток аграрного сектору економіки та сільських територій: виклики сьогодення». м.Київ. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», травень 2023 року. Свідоцтво №150523109.

- Участь у проекті з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge: Коучинг, менторство та наставництво». 15-17.05.2023. Сертифікат №762.

- Курс-стажування «Маркетинг IT-продуктів» на платформі Genesis. 24.07.2023-04.08.2023. Автентичність сертифікату може бути перевірена за посиланням: https://genesis-marketing-course.theworkademy.com/uk/verifycertificate/?uuid=d374e9ac-dc8f-4633-8af9-5aa4617ba8e2#:~:text=d374e9ac%2Ddc8f%2D4633%2D8af9%2D5aa4617ba8e2

6. Міжнародне наукове стажування:  

- Науково-педагогічне стажування «Теорія та практика науково-педагогічних підходів в освіті». 13 грудня 2021р.  – 13 січня 2022 р. ISMA University of Applied Sciences (Рига, Латвія). No 1-22/04-22

- Міжнароднe підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ТА ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПРИ ПІДГОТОВЦІ НАУКОВИХ РОБІТ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД». 29 травня - 05 червня 2023р. (Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян). Сертифікат ES№14400.

- Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) на тему: «НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ» 05 червня - 03 липня 2023 року. м. Люблін (Республіка Польща). (Організатором міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) є Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF Міжнародна фундація науковців та освітян). Сертифікат ESN №14665 від 03.07.2023

Професійна діяльність

В 2009 р. закінчила Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит». З вересня 2015 р. працює викладачем кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва.

Тема наукового дослідження: «Маркетингові підходи до дослідження та управління поведінкою споживачів».

Має понад 80 наукових праць, зокрема, є співавтором монографії та 2 навчальних посібників, 50 статей у фахових виданнях України, 12 - у провідних виданнях інших країн (із них 5 статей у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Scopus, 3 - Web of Science) та тези в збірниках матеріалів науково-практичних конференцій і методичні розробки.

Останні наукові публікації:

Статті у фахових виданнях:

 1. Семенда Д.К., Семенда О.Вс., Семенда О.В. Державна підтримка у відновленні галузі молочного скотарства. Молодий вчений. 2018. №3. с.377-380. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/3/85.pdf
 2. Semenda D., Semenda O. Assessment of ecological and economic efficiency of agricultural lands preservation. Environmental Economics. 2018. №9(1). р.47-56. URL: http://dx.doi.org/10.21511/ee.09(1).2018.04
 3. Семенда Д.К., Семенда О.В., Петрук Т.Ю. Економічні аспекти функціонування сільськогосподарських підприємств. Економіка АПК. 2018. №10. С.106-116. URL: http://dx.doi.org/10.32317/2221-1055.201810106
 4. Семенда Д.К., Семенда О.Вс., Семенда О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку технічних культур в Україні. Агросвіт. №6. 2019. С.65-74. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.65
 5. Семенда Д.К., Семенда О.В. Оцінка внутрішнього ринку органічної продукції України  та поведінка споживачів на ньому. Молодий вчений. №11 (75) листопад 2019. С.609-614. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-129
 6. Семенда Д.К., Семенда О.Вс., Семенда О.В. Сучасний стан та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи. Агросвіт. №3. 2020. С.40-49. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.3.43
 7. Семенда Д.К., Семенда О.Вс., Семенда О.В. Оцінка розвитку ринку продукції олійних культур. Молодий вчений. №3. 2020. С.258-263. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2020-3-79-54
 8. Семенда Д.К., Семенда О.Вс., Семенда О.В. Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку зерна. Агросвіт. №1-2. 2021. С.56-64. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.1-2.56
 9. Семенда О.В., Вдовічена О.Г., Кохан М.О. Маркетингові інновації в умовах глобальної кризи викликаною пандемією коронавірусу. Наукові перспективи. №1(7) 2021. С.356-369. DOI: https://doi.org/10.32689/2708-7530-2021-1(7)-356-369
 10. Семенда Д.К., Корман І.І., Семенда О.В. Вплив мерчандайзингу на поведінку споживачів. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. №1(28). 2021. С.42-46. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.28-8
 11. Семенда Д.К., Семенда О.Вс., Семенда О.В. Логістика та її роль в підвищенні економічної ефективності реалізації продукції рослинництва. Молодий вчений. №1. 2021. С.185-190. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-1-89-38
 12. Семенда Д.К., Семенда О.В. Перспективи запровадження моделі D2C електронної комерції в Україні. Інфраструктура ринку. №1(51). 2021. С.208-212. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct51-33
 13. Корман І.І., Семенда О.В., Осадчук Н.В. Маркетингове дослідження каналів розподілу. Економіка та суспільство. №29. 2021. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-29
 14. Семенда О.В., Лементовська В.А., Подолинний Д.С. Упровадження новітніх інструментів маркетингової комунікації для формування лояльної поведінки споживача. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. №4(31). 2021. С.73-77. DOI: https://doi.org/10.32782/easterneurope.31-11
 15. Пенькова О.Г., Корман І.І., Семенда О.В. Теоретичні підходи до формування наукових гіпотез в маркетингу. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. №8. 2021. С.42-48. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2021.8.6
 16. Корман І.І., Семенда О.В., Гаєнко В.І. Формування попиту та стимулювання збуту на вітчизняному ринку рибної продукції. Підприємництво та інновації. №19. 2021. С.19-26. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/19.3
 17. Семенда О.В. Корман І.І. Методика проведення маркетингових досліджень поведінки споживачів у віртуальному середовищі. «Věda a perspektivy». №1(8). 2022. С.60-71. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-1(8)-60-71
 18. Семенда Д.К., Семенда О.В. Роль держави у розвитку підприємництва в Україні. Наукові інновації та передові технології. №2(4). 2022. С.230-239. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-2(4)-230-239
 19. Семенда Д.К., Корман І.І., Семенда О.В. Оцінка кон'юнктури та споживчих переваг на ринку сиру України. Агросвіт. 2022. № 3. С. 77–88. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.77
 20. Семенда О.В. Перспективи розвитку підприємницької діяльності у підсистемах логістики. Підприємництво та інновації. №24. 2022. С.108-112. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/24.18
 21. Семенда Д.К., Семенда О.В. Маркетинг інновацій на ринку молочної продукції: основні споживчі тенденції. Агросвіт. 2023. №3-4. С.49-55. DOI: 10.32702/2306-6792.2023.3-4.49
 22. Семенда О.В., Корман І.І. Інструменти лідогенерації в цифровому маркетингу для формування попиту споживачів. Ефективна економіка. 2023. №2. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.22
 23. Семенда Д.К., Семенда О.В. Впровадження цифрового маркетингу на підприємствах агропромислового комплексу України. Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences. 599с. С.54-59. DOI 10.36074/grail-of-science.17.03.2023.006
 24. Семенда О.В. Концепція обслуговування споживачів логістичної галузі: переваги, проблеми та способи вирішення. Економічні горизонти. 2023. №1(23). С.26-34. https://doi.org/10.31499/2616-5236.1(23).2023.270796
 25. Семенда, О.В. (2023). Описове дослідження в маркетингу як основа наукових досліджень. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, (8). https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-8-04-01
 26. Корман І.І., Семенда О.В. Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку зерна в умовах війни. «Вчені записки». Збірник наукових праць КНЕУ, 2023. №31(2). С.107-118. DOI 10.33111/vz_kneu.31.22.02.10.068.074
 27. Пенькова О.Г., Семенда О.В. Теоретичні основи проведення наукових досліджень здобувачами вищих навчальних закладів: огляд літератури як методологія дослідження. Наукові інновації та передові технології. № 4(6). 2022. С.164-176. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-4(6)-164-176
 28. Корман І.І., Лементовська В.А., Семенда О.В. Маркетингове дослідження ринку молока та молочних продуктів України. Економіка та держава. № 4. 2022. С. 62–68. DOI: 10.32702/2306-6806.2022.4.62
 29. Пенькова О.Г., Корман І.І., Семенда О.В. Маркетинговий аналіз фармацевтичного ринку України. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 9-10. С. 16–23. DOI: 10.32702/2306-6814.2022.9-10.16
 30. Sanakuiev, M., Mуkhalchenko H., Semenda, O., & Vdovichena, O. (2023). Information marketing: the essence, characteristics, and trends of development. Futurity Economics&Law, 3(1), 16–27. https://doi.org/10.57125/FEL.2023.03.25.02

Статті у виданнях, що входять до науко метричних баз даних Scopus, Web of Science:

 1. Branding and Advertising on Social Networks: Current Trends  /Tetiana Trachuk, Olga Vdovichena, Mariia Andriushchenko, Olha Semenda, Maryna Pashkevych// IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.21 No.4, April 2021. Р.178-185. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.4.22. WOSUID: WOS:000651640000022 (Web of Science)
 2. Padalka, A.M., Gribincea, A., Lesik, I.M., Semenda, O.V., & Barabash, O.O. (2021). Consumer protection when purchasing goods on the Internet. Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 28(2), P.189-197. DOI: 10.37635/jnalsu.28(2).2021.189-197(Scopus)
 3. Olha Semenda, Nataliia Hurzhyi, Iryna Turchak, Liudmyla Hatska, Zoriana Buryk (2021). Market of organic products in the EU: an assessment of manufacturing segments and consumers. Ad Alta. Journal of Interdisciplinary Research. Р.47-52. DOI: https://doi.org/10.33543/11022. WOSUID: WOS:000726646100009 (Web of Science)
 4. Dmytro Semenda, Olha Semenda, Nataliia Blenda, Diana Sokovnina, Iryna Korman (2021) Organic products market in Ukraine: state and prospects of development. Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain, ISBN: 978-0-9998551-7-1, ISSN: 2767-9640 (Web of Science)
 5. Penkova, O., Lementovska, V., Sokovnina, D., Korman, I., & Semenda, O. (2021). Developing a marketing strategy to improve the market activities of agricultural and processing enterprises, using the policy of “Goodvalley” as an example. Scientific Horizons, 24(11), 92-100. DOI: 10.48077/scihor.24(11).2021.92-100 (Scopus)
 6. Євсейцева O., Люльчак З., Семенда O., Ярвіс М., & Пономаренко I. (2022). Digital-маркетинг як сучасний інструмент просування товарів та послуг у соціальних мережах. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 1(42), 361–370. https://doi.org/10.18371/fcaptp.1.42.2022.3723 (Web of Science/ Scopus )WOS:000784467800035
 7. Semenda, O., Shevchenko, V., Purhani, S., Kharit, O., & Krasnostanova, N. (2023). Adaptation of Logistics Companies to Functioning under the Restrictions Imposed by Military Operations. WSEAS Transactions on Environment and Development, vol. 19. P.558-570. DOI: 10.37394/232015.2023.19.54 (Scopus)

Підручник:

 1. Економіка підприємства: навч. посібник /Д.К.Семенда, М.А.Коротєєв, О.Вс.Семенда, О.В.Семенда// Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 246 с.
 2. Маркетинг в підприємницькій діяльності та управління продажем логістичних послуг: підручник. C.Л.Литвиненко, О.С.Трегубов, В.С.Войцеховський, О.В.Семенда, Ю.М.Попова, Т.В.Кайдакова. К.: Видавничий дім «Кондор, 2021. 280 с.

Матеріали науково-практичних конференцій:

 1. Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні /О.В.Семенда// International scientific-practical conference integration of business structures: strategies and technologies, February 23, 2018. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. 218 pages. Р.117-119
 2. Сучасні тенденції поведінки українських споживачів /О.В.Семенда// International Scientific-Practical Conference Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives: Conference Proceedings, April12-13th, 2018. Poznan, Poland: WSPiA Publishing.  308 pages. Р.46-48
 3. Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в сучасних ринкових умовах /Д.К.Семенда, О.В. Семенда// Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 травня 2018р. Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2018. 140 с. С.105-106.
 4. Перспективи обігу земель сільськогосподарського призначення /Д.К.Семенда, О.В. Семенда// Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 24-25 травня 2018р. Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2018. 140 с. С.108-109.
 5. Товарно-збутова політика підприємств аграрного сектору в системі маркетингу /О.В.Семенда// Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2018р. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. 172с. с.136-138.
 6. Перспективи виробництва та споживання органічної продукції в Україні. Innovative Educational Technologies: Europen Experience and its Application in Training in Economics and Management. Training. Poland: WSBiP. 2019.  148 p. P.111-114
 7. Сутність та особливості маркетингу в розвитку сільськогосподарських підприємств малого бізнесу України /Д.К.Семенда, О.В.Семенда// Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 травня 2019р.  Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. 120 с. С.91-93.
 8. Стан розвитку ринку цукру в Україні /Д.К.Семенда, О.В.Семенда// Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 травня 2019р. Умань: Видавець «Сочинський М.М.», 2019. 120 с. С.88-90. 
 9. Маркетингові стратегії зростання сільськогосподарських підприємств / Д.К.Семенда, О.В.Семенда // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2019р. Умань: Видавець «Сочінський», 2019. 137с. С.116-119
 10. Стан виробництва сої в Україні /Д.К.Семенда, О.В.Семенда// XI Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання сучасної економіки», 2019. 30-31с. С102-103
 11. Інтернет-торгівля як елемент сучасної електронної комерції в Україні /Д.К.Семенда, О.В.Семенда//  The I International Science Conference on Multidisciplinary Research, January 19–21, 2021, Berlin, Germany. 1102 p. 430-433рр. DOI:  10.46299/ISG.2021.I.I
 12. Проблеми захисту прав споживачів при здійсненні електронної комерції в Україні /Д.К.Семенда, О.В.Семенда// The 5 th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (January 27-29, 2021) Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. 1300 p. 1032-1038р. URL: https://sci-conf.com.ua/v-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-world-science-problems-prospects-and-innovations-27-29-yanvarya-2021-goda-toronto-kanada-arhiv/
 13. Основні аспекти екологічного маркетингу в Україні /О.В.Семенда// Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique: collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la I conférence scientifique et pratique internationale (Vol. 1), Paris, 5 février 2021. Vinnytsia-Paris: Plateforme scientifique européenne & La Fedeltà, 2021. С.115-118. DOI: 10.36074/logos-05.02.2021.v1.38
 14. Зміни в поведінці споживачів під час коронавірусної кризи /О.В.Семенда// Scientific Collection «InterConf», (42): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (February 19-20, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. 1127 p. с.157-162. DOI 10.51582/interconf.19-20.02.2021.013 (Index Copernicus)
 15. Семенда О.В., Подолинний Д.С. Вплив поведінки споживачів на маркетингову діяльність продовольчих ринків. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. 24 травня 2021р. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. 148 с. С.47-50
 16. Семенда О.В. Особливості понять електронної комерції та електронного маркетингу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. м. Черкаси, 27 травня 2021 року. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2021. 344 с. с.294-296
 17. Семенда О.В. Розрахунок вартості залучення клієнтів через соціальні мережі. Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2021р.  Умань: УНУС, 2021. 321с. С.250-252
 18. Семенда О.В. Маркетингова стратегія підприємства на основі аналізу поведінки споживачів. Scientific Collection «InterConf», (95): with the Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference «Scientific Goals and Purposes in XXI Century» (January 19-20, 2022). Seattle, USA: ProQuest LLC, 2022. 915 p. Р.114-119. DOI 10.51582/interconf.19-20.01.2022.010
 19. Семенда О.В. Аналіз внутрішнього середовища рітейлу України під час воєнного стану. Interdisciplinary research: scientific horizons and perspectives: Collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the III International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), May 6, 2022. Vilnius, Republic of Lithuania: European Scientific Platform. С.26-28. DOI: https://doi.org/10.36074/scientia-06.05.2022
 20. Семенда О.В. Мобільна комерція: основні аспекти. Scientific Collection «InterConf», (108): with the Proceedings of the 5 th International Scientific and Practical Conference «Experimental and Theoretical Research in Modern Science» (May 16-18, 2022). Kishinev, Moldova: Giperion Editura, 2022. 303 p. Р.30-34. Available at: https://interconf.top/documents/2022.05.16-18.pdf
 21. Семенда О.В. Влияние экомаркирования товаров на поведение потребителей. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices: Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (March 31 - April 1, 2022) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Aleksander Sapiński, Tallinn: Teadmus OÜ, 2022, 186 p. Р.109-111. https://teadmus.org/my-account/abstract-publication
 22. Семенда О.В. Поведінка споживачів в digital-середовищі. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 26 травня 2022 р. Умань: 2022. 221с. С.67-69
 23. Семенда О.В. Оцінка лояльності споживачів. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення», 6-7 червня 2022р. Уманський НУС. Умань. 176 с. С.126-128
 24. Семенда О.В. Маркетингові стратегії задоволення потреб споживачів в логістиці. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва «Становлення та розвиток маркетингу в Україні: від теорії до практики», 25 жовтня 2022р. Умань: УНУС, 2022. 185с. С.149-152
 25. Семенда О.В. Оцінка діяльності складу на основі збалансованої системи показників в логістиці. Матеріали XIV Всеукраїнської наукової конференції за міжнародною участю «Актуальні питання сучасної економіки», 15 листопада 2022 року. Умань: УНУС, 2022.
 26. Semenda O., Korman I. PECULIARITIES OF MARKETING APPLICATIONS IN UKRAINIAN AGRICULTURE. Sustainable Development: Modern Theories and Best Practices: Materials of the Monthly International Scientific and Practical Conference (April 28-29, 2023) / Gen. Edit. Olha Prokopenko, Tallinn: Teadmus OÜ, 2023, 210 p. Р.140-142.
 27. Семенда О.В., Корман І.І. Роль digital-маркетингу для розвитку підприємництва. Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]: Зб. матеріалів VІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції. К.: КНЕУ, 2023. 478с. С.305-309
 28. Семенда О.В. Вплив цифрового маркетингу на поведінку споживачів. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГ» with Proceedings of the V International Scientific and Practical Conference, Oxford, June 23, 2023. P.39-41. DOI 10.36074/logos-23.06.2023.09
 29. Семенда Д.К., Семенда О.В. Можливості підтримки якості та конкурентоспроможності в агропромисловому комплексі. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин, матеріали ХVІІI Міжнародної науково-практичної конференції. 25 травня 2023 р. Умань: 2023. 116с. С.107-108

Методичні вказівки:

1. Комерційна діяльність: методичні вказівки для підготовки до практичних занять  для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання [уклад.: О.В.Семенда]. Умань: УНУС. 2021.  70 с. (3,0 д.а)

2. Комерційна діяльність: методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання [уклад.: О.В.Семенда]. Умань: УНУС. 2021.  5 с. (0,6 д.а)

3. Основи наукових досліджень та академічна доброчесність: методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Маркетинг». [уклад.: О.В.Семенда]. Умань: УНУС.  2021.  11 с. (0,4 д.а.)

4. Основи наукових досліджень та академічна доброчесність: методичні вказівки для підготовки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Маркетинг». [уклад.: О.В.Семенда]. Умань: УНУС.  2021.  48 с. (2,3 д.а.)

5. Поведінка споживачів: методичні вказівки до виконання курсової роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Маркетинг». [уклад.: О.В.Семенда]. Умань: УНУС. 2021. 23 с.(0,8 д.а.)

6. Поведінка споживачів: методичні вказівки для підготовки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Маркетинг». [уклад.: О.В.Семенда]. Умань: УНУС.  2021.  50 с. (2,7 д.а.)

7. Поведінка споживачів: методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Маркетинг».  [уклад.: О.В.Семенда]. Умань: УНУС.  2021.  10 с. (0,4 д.а.)

8. Методичні вказівки до проходження навчальної практики «Вступ до фаху» здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» [уклад.: О.Г.Пенькова, Ю.А.Цимбалюк, О.В.Семенда]. Умань: УНУС. 2021.  17 с. (0,7 д.а)

9. Методичні вказівки до проходження навчальної практики  здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» [уклад.: О.В.Семенда] Умань: УНУС. 2021.  76 с. (3,2 д.а.)

10. Цифровий маркетинг: методичні вказівки для підготовки до практичних занять для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Маркетинг» [уклад.: О.В.Семенда]. Умань: УНУС. 2022. 21 с. (1,0 д.а.)

11. Цифровий маркетинг: методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Маркетинг» [уклад.: О.В.Семенда]. Умань: УНУС. 2022. 13 с. (0,6 д.а.)

12. Логістика: методичні вказівки для підготовки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання [уклад.: О.В.Семенда]. Умань: УНУС. 2022. 121 с. (4,6 д.а)

13. Логістика: методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання [уклад.: О.В.Семенда]. Умань: УНУС. 2022. 59 с. (2,5 д.а)

14. Логістика: методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей 075 «Маркетинг» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» заочної форми навчання [уклад.: О.В.Семенда]. Умань: УНУС. 2022. 60 с. (2,5 д.а)

15. Маркетинг в соціальних мережах: методичні вказівки для підготовки до практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Маркетинг». [уклад.: О.В.Семенда]. Умань: УНУС. 2022. 54 с. (2,3 д.а.)

16. Маркетинг в соціальних мережах: методичні вказівки до виконання самостійної роботи здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Маркетинг». [уклад.: О.В.Семенда]. Умань: УНУС. 2022. 11с. (0,4 д.а.)

Авторські свідоцтва:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79452 від 31.05.2018. Навчальний посібник «Економіка підприємства» /Д.К.Семенда, М.А.Коротєєв, О.Вс.Семенда, О.В.Семенда// Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. 246 с.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99138 від 17.08.2020. Стаття «Сучасний стан та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи /Д.К.Семенда, О.Вс.Семенда, О.В.Семенда// Агросвіт. №3. 2020. С.40-49.»
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99139 від 17.08.2020. Стаття «Сучасний стан та тенденції розвитку ринку технічних культур в Україні / Д.К.Семенда, О.Вс.Семенда, О.В.Семенда// Агросвіт. №6. 2019. С.65-74 .»
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99141 від 17.08.2020. Стаття «Prospects for the market turnover of agricultural land in Ukraine / Mykola Koroteyev, Iryna Korman, Olena Manziy, Olha Semenda, Olena Semenda// Problems and Perspectives in Management. Volume 15. Issue 2. 2017. pp.344-354.»
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99142 від 17.08.2020. Стаття «Еколого-економічні напрями підвищення родючості та охорони якості ґрунтів в сільськогосподарських підприємствах /Д.К.Семенда, О.В.Семенда// Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань: УНУС, 2016. Вип. 88. Ч.2: Економічні науки. 344с. С. 99-108.»
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №99143 від 17.08.2020. Стаття «Вплив податкових нововведень на розвиток аграрного сектору економіки України /Д.К.Семенда О.Вс.Семенда, О.В. Семенда// Актуальні проблеми економіки. 2017. №3. С.80-89.»
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №118670 від 02.05.2023. Стаття «Семенда О.В., Корман І.І. Інструменти лідогенерації в цифровому маркетингу для формування попиту споживачів. Ефективна економіка. 2023. №2. DOI: http://doi.org/10.32702/2307-2105.2023.2.22»
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №119823 від 16.06.2023. Стаття «Семенда, О.В. (2023). Описове дослідження в маркетингу як основа наукових досліджень. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, (8). https://doi.org/10.54929/2786-5738-2023-8-04-01»
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №119824 від 16.06.2023. Стаття «Семенда Д.К., Корман І.І., Семенда О.В. Оцінка кон'юнктури та споживчих переваг на ринку сиру України. Агросвіт. 2022. № 3. С. 77–88. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.3.77»

 

 Відповідність ліцензійним вимогам

Профіль в GoogleАкадемія

Профіль в ORCID