+38 (04744) 3-18-24
Меню
Остання редакція: 23 березеня 2023

Силабуси обов'язкових компонент згідно ОП 2022 р.

ОК 1  Політична економія

ОК 2  Ділова українська мова

ОК 3  Історія та культура України

ОК 4  Основи наукових досліджень та академічна доброчесність

ОК 5  Математика для економістів

ОК 6  Фізичне виховання

ОК 7  Іноземна мова

ОК 8  Мікроекономіка

ОК 9  Інформатика

ОК 10  Макроекономіка

ОК 11  Теорія ймовірності і математична статистика

ОК 12  Економетрика

ОК 13  Правознавство

ОК 14  Оптимізаційні методи і моделі

ОК 15  Товарознавство

ОК 16  Поведінка споживачів

ОК 17  Фінанси

ОК 18  Бухгалтерський облік

ОК 19  Маркетинг

ОК 20  Економіка підприємства

ОК 21  Менеджмент

ОК 22  Основи економіки аграрного сектора

ОК 23  Економічний аналіз

ОК 24  Маркетингова товарна політика

ОК 25  Маркетингові дослідження

ОК 26  Інформаційні системи і технології в маркетингу

ОК 27  Управління каналами розподілу

ОК 28  Маркетингове ціноутворення

ОК 29  Маркетингові комунікації

ОК 30  Економічний механізм маркетингу

ОК 31  Логістика

ОК 32  Маркетинг в аграрній сфері

ОК 33  Маркетинг послуг

ОК 34  Маркетинг в соціальних мережах

ОК 35  Навчальна практика з вступу до фаху

ОК 36  Навчальна практика з маркетингу

ОК 37  Виробнича практика 1

ОК 38  Виробнича практика 2

Підсумкова атестація

Останні новини

Всі новини